Memleketin ekonomik olarak genel görünümüne baktığımız zaman, içeriye ve dışarıya yüksek oranda borçlanılmış, devlet bütçesinden yüksek miktarlarda faiz ödemeleri yapılmakta, tasarruftan uzak har vurup harman savrulan bir bütçe, yüksek enflasyon ve buna bağlı olarak da yoksulluk görünüyor.

Anadolu insanının geçim kaynağı olan tarım alanında plansızlık nedeniyle dengesiz ve yanlış yapılan hububat ekimi kimi ürünlerde ihtiyaca cevap veremez olmuşken, kimi ürünlerde hem iç üretim hem de yapılan ithalat nedeniyle çürümeye terk edilmiş vaziyet de.

Tabii bu durum da kamunun parasının ziyan edilmesine sebebiyet vermektedir. Canlı hayvan üretiminde ve besiciliğinde de aynı durum söz konusu maalesef.

İnsanlığın temel gıda tüketimini karşılayacak olan tarım ve hayvancılık alanlarında plansız davranışlar ve dengesiz üretimler ürün yetersizliğini ve ister istemez de dışa bağımlılığı beraberinde getiriyor. Hal böyle olunca da borçlanma ve faiz ödemesi zorunlu hale geliyor ki, memleketi yönetemeyenlerin yanlışlıklarından dolayı da henüz yeni doğan bebek bile yaşama “merhaba” derken borçlu olduğunu bilmiyor.

Maşallah bizim iktidarımız halkın yoksulluğunu görmüyor, tarımda ve hayvancılıkta üretimi nasıl arttıra bilirimin çabası içerisinde olmuyor, dışa bağımlılıktan kurtulmanın, borçlanmama yol ve yöntemi ile faiz ödemekten nasıl kurtulurum gayreti içinde olmuyor da gündem değiştirerek günü birlik siyaset yapmanın yollarını arıyor.

Efendim sokak köpeklerini uyuştursak mı, kısırlaştırsak mı, uyutsak mı yoksa öldürsek mi günlerce kamuoyu bununla meşgul edildi. Sormak istiyorum ülkenin gündemi bu mu olmalı?

Ailelerin birçoğu geçim sıkıntısı çekiyor, evine ekmek götüremeyenler var, işsizlik ve açlık nedeniyle psikoloji bozulan çok insan varken, iktidar sokak köpeklerini gündemden düşürmüyor.

Şimdilerde de AKP Genel Başkanı ile İYİ Parti eski genel başkanının görüşmesi gündem oldu memlekete ve insanlığa ne yararı olacaksa…

Milletten yetki alan iktidar, planlı, programlı ve dengeli üretimi konuşun. İşsizleri konuşun, açlığı ve yoksulluğu konuşun. Hayat pahalılığını konuşun. Kamuoyunu ve ülke gündemini bunlarla belirleyiniz ki, ortaya çıkartılan pozitif ve negatif görüşlerle çözümün yollarına ışık tutulsun.

Gününüz aydın, hafta sonunuz iyi olsun.