Memleketin Edirne’den Kars’a, Hakkari’den Muğla’ya, Kırşehir’den Bartın’a ve Mersin’e kadar yani dört bir yerinde çözüm bekleyin bir yığın sorunları var.

Yirmi iki senedir genelde iktidarını sürdüren AKP hükümetleri memleketin meselelerini doğru belirleyip çözüm üretmek yerine, “İktidarımı daha fazla nasıl sürdürebilirimin” hesabını yaptı ve memleketin geldiği yer bura.

Çözüm bekleyen sorunlar görmezden gelinerek hasıraltı edildi, gelenek haline getirilen devlet politikaları yok sayıldı, AKP iktidarı çözüm bekleyen sorunları çözmek yerine sorunların altında kaldı.

Memleketin çözüm bekleyen çok çok önemli hayat pahalılığı sorunu var,

Her geçen gün arızaya uğrayan bir asayiş sorunu var,

Bilime dayalı olmayan eğitim sorunumuz var,

Her yapılan yeni uygulamalarla içinden çıkılmaz hale getirilen bir sağlık sorunumuz var,

Bir türlü çözüm bulunamayan ve her geçen gün artan işsizlik sorunumuz var,

Memleketin olmazsa olmazı adalet sorunu var,

Atanmayan eğitimcilerin sorunları var,

Açlıkla mücadele ederek yaşamını sürdürmeye çalışan emeklilerin sorunları var,

Hiç gündeme getirilmeyen ev kadınlarının sorunları var,

Asıl, bu memlekette yoksulluk var yoksulluk.

Başkaca sorunlar mı? Elbet de ki var.

On bin lira maaş alan bir emeklinin yaşadığı kent de bir aylık ev kirasının 15 bin lira olduğunu bilmeyen, görmeyen iktidar da sorun var.

Milletin bunca sorunlarının çözüme kavuşturulması için yetki verdiği iktidarın çözüm üretememe sorunu var.

Millet hayat pahalılığı karşısında ezilirken, insanlar mutfak giderlerini zar zor karşılarken, “yeni anayasa” diye gündem yaratmaya çalışan iktidarın sorunu var.

Evet sorunlar saymakla bitmez…

Peki şimdi ne olacak?

Yerel seçimleri kazanan CHP tüm belediyelerin üzerinde ayrı ayrı durmak suretiyle, titiz bir çalışma sergileyerek hata payını en aza indirmek ve halka doğru, verimli hizmeti sunma gayreti içinde olduğunu görüyoruz.

CHP halkın sorunlarına çözüm odaklı çalışarak, neyi ne zaman ve nasıl yapacağına doğru karar vermede öncü rol oynuyor sanki…

CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel yapılan yanlışlıkları kabul etmiyor, örgütlerini sıkça uyarmak suretiyle varsa hataları yok etmeye ve moral motivasyonun hep yüksek olmasına gayret gösteriyor. Bu davranış partili-partisiz tüm seçmen üzerinde olumlu etki yarattığı da muhakkak.

Memleketin hali böyle gider, çözüm bekleyen sorunlar çözüme kavuşturulamazsa iktidar beş yıllık süresini tamamlayamaz. Zira iktidarın karşısında artık, ne yaptığını bilen, doğru işler yapan, sorunları iyi teşhis edipçözüm önerilerini sunan, ayağını yere sağlam basan, her geçen gün halkta karşılık bulan ve büyüyerek gelen bir CHP var.

Öyleyse CHP memleketin meselelerini çözmek için var, öyleyse genelde CHP’nin iktidarı hemen şimdi olmasa da, çok ta uzak sayılmaz…