Müracaatı hal

 

Azrail’e arzuhalimi ilettim posta ile

Ben hazırım geç kalma gelesin diye

Demiş imzası yok gitsin bir de vekile

İşin pek çok termini erken aldım diye

Hayat pahalı yaşam zorlaştı ne idem

Fatura yüksek kış haşin nere gidem

Borçluyu cennete almazmış melekler

Niye borcunu ödemeden geldin diye

Parsellenen ülkemde yerim kalmadı

Beklenen refahlık bir türlü gelmedi

Falcı baktı rambılcıda yüzüm gülmedi

Bana Kızan olmasın erken öldün diye

Yalan farzlaştı hırsızlık oldu sünnet

İnsaf vicdan kalmadı ne de merhamet

Perişanlık boydan aştı biraz acele et

Sopa gırla niye bu güne kaldın diye

Baba yabancı oldu analık da zaten el

Yolu uzatma acele et çabuk çık da gel

Borç boydan aştı ödetme fazla bedel

İdama mahkûmum borcunu sildin diye

Sinir bozuldu ağlamaktan güler oldum

Unutup çare diye geçmişi siler oldum

Naçar kalıp hırsızlıkla çalar oldum

Dama attılar sen eşkıyayı gördün diye

Varsa elinde dünya görünür bir alem

Dayım vekil yiyen Başkan bakan halam

Giden ağam paşam oldu önde gelen

Horlandım artık ben çalanı bildim diye