Türkiye Cumhuriyeti’nin yavaş yavaş altı oyulurken, Cumhuriyeti korumakla görevli şahıs ve makamlardan çıt yok.

 Bilgim ve yetkim dahilinde yaptığım araştırmalarda, “şeriat” diye bir idare sistemine on sekizinci yıla kadar bir belgeye rastlamadım. Bazı ilim ve bilim adamlarının ifadelerine göre diğer semavi dinlerde de, tarif edilen ve savunulan idareye benzer uygulamaların olduğunu söylüyorlar.  Fakat günümüzde çağ dışı olan bu tip uygulamaların mümkün olmadığını söylüyorlar.

Türkiye’ye gelince bu çağdışı sistemin savunucuları zaman zaman, kanunen de yasak olmasına rağmen hilafetin ve seri idarenin Atatürk tarafından kaldırıldığını söyleyerek, galiz küfürler ve ağıza alınmayacak sözlerle alenen hakaretlerine devam ediyorlar.

Katil ve şerefsiz olarak hitap ettikleri Suudveliahdının (Ben Arabistan’ın Atatürk’ü olacağım) demesini nasıl karşıladı acaba. Cumhuriyeti ve layık sistemin koruyucusu olması gereken Cumhuriyet savcılarında her hangi bir soruşturma yok!

Yıllarca Atatürk’e ve Cumhuriyete hakaret eden bir zatın geçmişini ve şu andaki yaşamını araştıracak olursak, pek te temiz bir sicile rastlanmaz.

Bir zamanlar pasaport alıp yurt dışına çıkması yasak olmasına rağmen, nasıl ve hangi yollarla Almanya’ya kapağı atıp ve bazı helal adı altında yeşil sermaye şemsiyesi gölgesinde Türkiye’de batan işçi şirketlerinin serüveninde bu zatın izine rastlamak mümkün. Bu şahsın aile boyu, cumhuriyetin bazı şehirlerinde çöreklendiği, amca-müdür-yiyen, yardımcı bacanak başka kurumun başında, oğlunun milletvekili seçtirilmesi nasıl bir tesadüf?

Bu konuma nasıl geldiği ve kimler tarafında desteklendiği muamma değil. Yabancı sermaye gelmiyor derken bu tip insanların davranışlarının rolü olduğunu düşünen yok. Bugün Türkiye’de popüler sanat, itirafçı ve iftiracı olmak bütün yolların açıldığını görüyoruz. Ama nedense büyük çaplı soygun ve vurgunlar konuşulmuyor.

Hollanda’da yüzeli milyonluk yatırım yapan muhteşem Türk’ten bahsederken, yazılı medyada alay konusu olan şahsın yasam boyunca devlet memurluğundan başka bir isi olmadığı halde bu kadar serveti nasıl kazandığı sorgulanırken, Türkiye’de el üstünde tutulması ve her yerde itibar görmesi, yabancı yatırımcıyı ürkütüyor.