Atatürk bu gibi skandalları yıllar önce görüp yaşadığı için ilk iş olarak tarikat ve cemaatleri kontrol altına aldı ve hiç bir kültürel ve dinsel faydası olmayan hatta dini inanç ve duyguların suiistimal ettiğini gördüğü için kapatmıştır.

Küçük yaşta sultanların Osmanlı zamanında da askeri subay ve generallerle evlendirildiği bir vaka. Küçük yaşta kızların sanki şimdi suiistimal ediliyormuş gibi kıyamet koparılırken, ilgili kurumlardan çıt yok. FETÖ olayında ders alınmamış gibi.

Hain darbe girişiminden sonra FETÖ'nün boşalttığı devlet kurumları parsellenirken, görevli mercilerin sessiz kalınması ayrı bir düşündürücü olay. Devletin sahiplenmesi gereken çocuklar ve öğrenciler, bazı tarikat ve cemaatlerin kontrolüne ve insafına terk edilerek adeta rejimin arka bahçesinde çocuk fidanlığı durumuna getirilirken, yetkili bakanlıkların bütün yetkileri tarikat ve cemaatlere bırakılması acaba neyin başlangıcı?

Turhan Çömez’in 2006 yılında şahit olduğu bir olayın halen yer yer devam ettiğinin dedikodusu halk arasında konuşuluyor. Altı yaşında bir çocuğun evlilikten ne anladığı hariç, onunla ilişkiye girene nasıl bir tabirle hitap edilir topluma sormak lazım.

Esas çürümüşlüğün ana sebebi toplumu bu mertebeye getireni yargılamak lazım. İnsanlığın her hangi bir dine, tarikata veya cemaate kayıtlı olması gerekmez, aile toplumu evlat sevgisi karakter ve eğitim meselesi aynı zamanda eğitim çarpıklığından kaynaklanır.

Çocuk gelinle yaşlı damadın arasında geçen mesaj dokümanlarını ve konuşmaları kapatmaya çalışan ve kemik muayene başkasını sokan, bunu onaylayan adli tıpın da görevli kim varsa hepsi de sorgulanmalı. Maalesef henüz bir ses yok. Hayvanlar bile yavrularının belli bir yaşa gelinceye kadar korur ve hatta koçların bile ergenliğe erişmeyen kuzulara çiftleşme arzusu göstermez.

Suriye iç savaşından sonra sığınmacı olarak çadırlarda yaşamak zorunda kalandan kalabalık ailelerin kız çocuklarının ne durumda olduğunu ve çok küçük yaşta çocuk sahibi olan ve gayri resmi yollarda doğumla dünyaya gelen çocukların nerelerde olduğu ve çocuk ticareti yapan çetelerle devlet ne kadar mücadele ediyor. Ama kendi çocuklarını koruyamayan sistem onları nasıl koruyacak.

Yazılacak ve söylenecek çok sözler var. Fakat bazı kısıtlamalar ve aba altında sopa göstermeler mani oluyor!..