Dünyada siyasi cinayetler, siyasisoygunlar, siyasi gaflar gibi pek çok mahcubiyetimizin izlerine rastlamak mümkün ve olmuş turda. Yurtdışıolayları fazla bilmeyiz, hele sosyal medyanınolmadığıgeçmişyıllarda bilme ve duyma şansımızhiçyoktu. Vatandaş olarak siyasilere ve devlet adamlarına güvenmemiz lazım,bu güven ülkenin asayişten ekonomisine ve eğitiminde hukuk adalet anlayışına kadar etkisi olan konulardır ve devletin bekasıiçinçok önemlidir.

1-İskendinav ülkelerinde ve pek çokAvrupa ülkelerinde milletvekili ve devletin üst görevlilerine kredi kartı verilir.Görev dahilindemasraflarını bu kartla öder. İsimvermeyeceğimAvrupa ülkelerinde bir bakan alışverişe gider eve dönerken sipariş edilen çikolatayıunutur, yolunun üzerinde bir markete girer 4 eurolukçikolatayıalırken devletin kendisine verdiğikartı (kendisinin ifadesi) yanlışlıklaçikolata ödemesini yapar.Bir kaç gün sonra kapıya polis gelir ve kendisini ifadeye götürür. Bu siyasetçinin bütün ısrarlarınarağmen ifadesi inandırıcı gelmez ve bütün alışverişlerinikontrol ederler bir kaç ödeme daha bulurlar.Bu siyasetçi 10 yıl siyaset ve devlet memurluğundan men edilir vekilliğine iptal edilir. Şimdi bu siyasetçi 10 yılın sonunda o ülkenin maliye bakanı.

2-Ülkenin payitahtıdeğişecek eski başkentte yeni başkenteeşyalartaşınacak,yine bir bakan (bu bakan aynı zamanda engelli ve engelli sandalye ve masalar ona göre yapılmış fakat şahsieşyasıdır) bunları bir devlet arabasıylanaklettiğiiçin ceza alır ve halkınbaskısıyla istifa eder.

3-Bir Avrupa ülkesinin Reisi cumhuru,reisicumhur olmadan bir finans kurumunda kredi alır ve kendisine bir ev alır.Reisicumhur da dahil milletvekilleri seçilmeden önce mal varlıklarınıyazılı olarak beyan ederler, budaetmiştir fakat her nasılsaaldığı bu krediyi yazmayı unutur.Bir müddet sonra bir gazeteci bunu deşifre eder ve bu adamın siyasi hayati sona erer istifa eder ve aldığı bütün aylıklarınıiade eder.

4-Bir Avrupa ülkelerinin bir bakanı özel arabayla İspanya’ya izine gider,resmi arabanınplakasıdeşifre edilir ve bakan istifa eder partiden deatılır.

5-Meşhur ve dünyaca saygı duyulan bir parti lideri.(Bu olaya bende şahit oldum.)Seçim propagandasıiçinkonuşanbaşkana bir talebe yumurta atar ve yumurta V.B. ‘in göğsünde kırılır polisler yakalar ve gözaltına almak isterken, başkan“bırakın” der ve yanınaçağırarak, “Benim hatamı söyle sizi ödüllendireceğim” der ve o talebeyi bırakırken mitingine yumurtalı ceketle devam eder.

6-Bir devletin içişleri bakanı aranan yeraltıdünyasının ve suç örgütü bir kimseyi, korumalareşliğindeyurtdışınakaçırır.Olay basınayansır fakat bakan görevine devam ederken sağ,sola tehditlere devam eder.

7-Bir ülkede soygun ve talan açığaçıkar, baskınlaryapılır bakan çocuklarının evlerinde hazinenin paralarıçıkar,önce, “paralar bizim değil” derler sonra bu paraları faiziyle geri alırlar ve vurguncular daha iyi yerlere tayinleri çıkarılarak ödüllendirilir.

8-Bir ülkenin yine içişleri bakanı bir sahtekârın ve dolandırıcının önüne yatacağınısöyleyerek yasalar önünde bu adama destekçıkar ve bir devletin İsrail üzerine onlara teslim ederek sorumluluktan kurtulur.

9-Yine acayip bir ülke bir ayakkabıboyacısını memleketin en büyük zengini eder ve foyalar açığaçıkıncaboyacı zengini makamınaçağırarak yurt dışınakaçırır ve Amerika’nın adaletine teslim eder.

10-Bir ülke düşünün bütün dünyanınkırmızı bültenle aradığıçetereisleri, mafya liderleri cirit atar, cinayetlerorganize eder ve işlenir ülkenin içişleribakanıhiç orali olmaz.

Yolsuzluk, yokluk ve yasaklarla mücadele edeceğini halka bağıran devlet başkanınınzamanındabunların hepsi zirve yapar. Bu devlet başkanı hala uzun zamandan sonra aynısözleri tekrarlayarak makama talip olur.

İşte dünya böyledir, bu ortamda yaşayanlarınpsikolojikdurumlarını kim nasıldeğerlendireceksedeğerlendirsin, yalnızdeğerlendirmek biraz masraflı ve rizikolu olabilir dikkat etmeli.