SSK, Bağkur emeklisi sabrı tüketti

Üç kuruş maaşla geçinmez olduk

Zorlandı iktidar imdada yetti

Seyyanen zamlarla hesaba daldık

Rahattan yaşamak gönlün muradı

Enflasyon canavar; Korkunçtur adı

Katıksız tencere kesmez feryadı

Biterken ümitler havayı aldık

Seksen beşte çıktı Özal Ka De Ve

Yağdı zamlar orta direkli eve

Yenildi bütçemiz koskoca deve

Zorlaşan geçimin derdinde kaldık

İki binde işler girdi yoluna

İşçi, memur, esnaf kandı balına

Araçlar, konutlar nasip kuluna

Çektikçe krediyi konforu bulduk

PKK, kalkışma, korona, deprem yılmadı

Vurdular silleyi yüzler gülmedi

Çok ocaklar söndü hızın almadı

Çöktü ekonomi, yokluğu bildik

Fakirler zengine kıskanç olmuşken

Dengesizlik bizi böyle bölmüşken

Liramız dövize esir kalmışken

Gördükçe gerçeği kahırdan öldük

Dinmez emeklide geçim yarası

Farkında her şeyin, kaçın kurası

Zamanla gelecek sözün sırası

Bizi dışlayanı defterden sildik