Kırşehir denince gelir aklıma hemen

Ahi Evran, Hacıbektaş, Aşık Paşa..

Açıktır sofraları, zalışır ahiler

128 iş kolunda, alınteri ortak

Üretim ortak, kurmuşlar orta malı sandıklarını

Hepsinin güveni tam, aydınlık yarınlara

Bir de olmasaydı Moğol istilası

Kalacaktı özgürlüğümüz bilmem kaç asır

Birleşecekti Mustafa Kemal’le Ankara’da

Yine gelir aklıma Kırşehir denince

Malya Ovası’nda kırım-kıtlık-katliam

Çoluk çocuk, yaşlı genç Babailer

Keyfi yerindeydi Gıyaseddin Keyhüsrev’in Konya’da

Babailer gelmişlerdi

Kefersud ülkesinden

Bu kaçıncı zulüm Kırşehir, indirdiler adını

Taşıdılar eşlarını Nevşehir’e

Kaldın yetim-öksüz.. bir de yıktılar

Hükümet konağını, yaptılar yerine

Padişah oğlunun vakıf yurdunu

Yetişti yıllar sonra politika alimi

Osman Bölükbaşı, bir düşünür şair

Celal Tekinar, tıktılar ikisini de zindana!

Kırşehir denince gelir aklıma

Der yaşlılar, “ulaşınca bu yıl da al domateslere

Dinek bağında, yırttık paçayı bu sene de”

Kırşehir denince gelir aklıma

Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Âşık Said..

Kalır yüreklerde onların sazları ve sözleri

Güzel çeşmelerinde piknik, kadehler

Boztepe yolu, Kalankaldı pınarı,TRT çeşmesi

Dostluklar, Çuğun, Özbağ, Ortaköy yolu

Devrilen kadehlerimiz Değirmenderesi’nde

Gelir beş yüz atlıyla Mustafa Kemal

Kılıççı Köprüsü’nden.. verir nutkunu

Gençler Derneği’nde:

‘’Ya bağımsızlık, ya ölüm!’’

İnanmıştır halkı demokrasiye,

Şuuruna hürriyetin, özgürlüklerine insanlığın

Bu yüzden kimse satın alamaz, yağız yüzlü insanlarını

Çok sürgünler barındırdı bağrında

Kaçmışlardı Hitler’den

Esirdiler Yunan’dan… Sığındılar Kırşehir’e

Aileler, generaller, bilim insanları

Yaptılar şarabını kara üzümün

Yudumlasın diye Trikupis

Tutsak komutan, dostluğun şerefine

İşlendi Kırşehir’de 12 Eylül 1980 öncesi,12 siyasi cinayet

Katillerin hiçbiri değildi Kırşehir’li

Yakışmazdı bunlar demokrasi kalesine

Bu yüzden de yüzün aktır Kırşehir, alnın açıktır.

Üç kez misafir ettin Mustafa Kemal’i

1919-1924-1934’te…

Demokrasi yolunda yolun açıktır Kırşehir

Bu onur sana yeter Kırşehir

Ahi Evran, Hacı Bektaş kültürünle

Asırlarca yaşa Kırşehir…

Yıksalar da Hükümet Konağı’nı

Kaldırsalar da levhanı

Tarihin, kültür-hürriyet başkentisin Kırşehir…