Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi pilot üniversite projelerinden olan Kaba Yem Projesi, hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı Kırşehir’de ekolojiye uygun tür ve çeşitlerin yetiştirilmesini sağlayarak çiftçilerin kaba yem üretimi ile ilgili karşılaştıkları problemlere çözün üretmeyi hedefliyor. Bu kapsamda proje yürütücüsü Doç. Dr. Tamer Yavuz ve projede araştırmacı olarak görev alan Doç. Dr. Hakan Kır ve Öğr. Gör. Veysel Gül’ün gözetiminde Kaman, Boztepe, Mucur ve Merkez ilçelerinde, çiftçilerle birlikte bugüne kadar toplamda 5762 dekar alanda tritikale Macar fiği karışımının ekimi yapıldı. Proje başlangıcından bugüne kadar toplamda 1200 tonun üzerinde kaliteli kaba yem ve 17 ton tohumluk tritikale üretimi yapılmıştır.

NEDEN KABA YEM ÜRETİM PROJESİNE İHTİYAÇ VAR?

Kırşehir’de kuru tarım yapılan alanlarda yıllık yağışın yeterli olduğu kesimlerde nadas yılında tek yıllık baklagil yem bitkileri ya da baklagil-buğdaygil yem bitkilerinin karışık ekilerek kaliteli kaba yem üretim bilincinin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Kırşehir’de sulanabilen alanlarda monokültür olarak şeker pancarı tarımı yapılmaktadır. Sulanabilir alanlarda yonca, silajlık mısır, sorgum, hayvan pancarı ve yem karpuzu gibi bitkilerin ekim sistemine girmesi hem monokültür tarımın olumsuzluklarının ortadan kalkmasına hem de ilin kaba yem ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Kaba Yem Projesinin Amaçları Nelerdir?

Projenin başlıca amacı, yem bitkileri kültürünü, tarımını tanıtmak, yaygınlaştırarak yıllık baklagil-buğdaygil yem bitkilerinin yanında çiftçilere yem karpuzu, hayvan pancarı, sorgum gibi türleri tanıtmak ve tarımını öğretmektir. Bununla birlikte nadas alanlarında kışlık tek yıllık yem bitkileri tarımı yapmak suretiyle nadas alanlarını daraltmak, kıraç alanlarda tarımı mümkün olan yem bitkileri ile bölge çiftçisini tanıştırmak da hedeflenmektedir. Şeker pancarı tarımı yapılan alanlarda ekim nöbetine silajlık mısır, sorgum, hayvan pancarı ve yem karpuzu gibi bitkilerinin girmesini sağlamak, ilk ve ikinci ürün silajlık mısır/sorgum tarımını yaygınlaştırmak projenin diğer hedefleri arasındadır.

Projenin Bölgesel Kalkınmaya Katkısı Nedir?

Artan kaba yem üretimi ile birlikte bölgede ilave tarım istihdamı sağlayabileceği gibi bu alanda yeni, deneyimli, bilgili ve tecrübeli çiftçilerin yetişmesi sağlanacaktır. Proje çıktıları bölgede yaygın olan hayvancılık sektörünü doğrudan etkileyecek olup; hayvan besleme, kaba yem üretimi, paketlenme/siloma ve depolama konularında nitelikli iş gücüne katkı sağlayacaktır. Proje ile başta tarım olmak üzere hayvancılık, et ve süt ürünleri sektörü, tarım aletleri sektörü, sulama, tohum, gübre, ilaç, sigorta sektörü ve taşımacılık sektörleri olumlu yönde etkilenecektir. 

Rektör Karakaya: ’’Kırşehir’de Çiftçilikle Üretim Döngüsüne Bilgiyi Güç Olarak Kattık’’

Üniversite bölgesine, bulunduğu şehre ne yapabilir, şehrin değerleri nelerdir, nasıl geliştirilir sorusunun aslında bilgiyi arayan kurumların sorusu olduğuna gönderme yapan Rektör Karakaya şunları söyledi: ‘’YÖK’ün ihtisaslaşma ve bölgesel kalkınmayı önceleyen çağrısından sonra Kırşehir için ne yapabiliriz diye kendimize sorduğumuzda karşımıza çıkan şey ilimizde çiftçilikle üretim döngüsünün yaygın olduğuydu. Bu döngüye bilgiyi katmamız danışmanlık yapmamız gerektiğine karar verdik. Projelerimizden biriside kaba yemdi. Neden kaba yem? Çünkü burası tarım kenti işin içine bilgi girdiğinde daha nitelikli üretim, daha fazla kazanç ve sonuç olarak daha müreffeh bir hayatı öngördüğümüz için bu projeyi tasarladık.’’ (HABER MERKEZİ)

İnternet alışveriş platformlarının sorumluluğunda yeni karar İnternet alışveriş platformlarının sorumluluğunda yeni karar