Kırşehir tarihi, coğrafyası, yönetsel bölünüşü; nüfusu; ortanca yaş, yaş grupları; göçler; okuryazarlık-eğitim durumu; nüfusbilimsel göstergeler; ekonomisi-çalışan nüfusu; gayri safi yurtiçi hasılası; tarımsal üretim-hayvancılık; toplum yaşamı, sağlık, yardımlar; seçimler; karşılaştırmalı göstergeler; kamu kurumları istatistikleri; yazar-şairlerden Kırşehir güldestesi; düşünenlerin düşünceleri; sonuç-değerlendirme-öneriler gibi 15 bölümden oluşan, Kaman Kurancılı beldesinden emekli öğretmen-yazar Gazi Baran’ın “Kırşehir: Sayılarla Bütünsel Bir Bakış” adlı kitabı Liman Yayınlarından çıktı.

Yıllık niteliğindeki büyük boy 384 sayfalık kitabı kendi olanaklarıyla sınırlı sayıda çıkaran, 8-9 Ekim 2022 tarihlerindeki Kaman Ceviz Festivali’ne katılarak okurlarıyla buluşturan Gazi Baran, kitabını 2023 yılında kutlanacak Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yaşına Armağan ettiğini bildirip duyarlı Kırşehir kamuoyu ile resmi kurum ve kuruluşların kitabına ilgi gösterip destek vermelerini beklediğini de vurguladı. (HABER: İLKNUR ÖNCÜ)