Merve Ekin'e ithafen

Ah be yavrum, yüreğin acır,bilirim.

Sende ÇOĞALAN, bizlerde azalan ne var? Onu da bilirim!???

*

Yağış yoğun,ıslak bir sahur vakti. Sağanak yağıyor yağmur. Gökyüzü kül rengi ve görüntüsü hızla değişiyor. Özlemi, özleneni  azalan bir  yeryüzü.

Öteden beri çoğalan kötülükler, üreyen çekirgeler gibi;

 

Çoğalan bir şeyler var.

 

Günümüzdeki vicdan kuraklığı, Ağrı Dağının tepesindeki aklığı eritti. Bozkır ortasındaki Erciyes Dağı, serinliğini azalttı.

Belli ki;

Çoğalan bir şeyler var.

 

Seyyah olup,dağ, taş, ova, yayla gezip görüldüğünde;

Şanlı  tarihin, töresi,tertip  ve düzeni azala azala sahipsizleşti.

Azdı azınlık, çöktü karanlık.

Belli ki;

Çoğalan bir şeyler var.

 

Gecenin bir karanlığında havlayan köpek sesleri ve bu sese ürkek kedilerin...  daha nice nice canlıların yoksulluğu.

Belli ki:

Çoğalan bir şeyler var.

 

İnsanlığın, gözleri önünde öldürülen körpe körpe yavrulara karşı, duyarsızlığı ve gaddarlığı doğal bir şeymiş gibi kabullenen  zalimlerin,hainlerin sayıları artarken ;

Faydasız konuşmaların,dalâlet ve (akıl bunaması) içinde olanların dirayetinde;

Belli ki;

Çoğalan bir şeyler var.

 

Çakalları çoğalan dağlar, bağa dadanan tilkiler,korkusu Kurt olup,sonu kasaptan olan koyunlar. Örneğinde;

Çoğalan bir şeyler var.

 

Aslı Kurt olanın derdi yurt olur.

Yumulu gözlere, sağır kulaklara gayıptan seslenişler var.

Türk  Ruhunun diriliş  gayreti içinde olanların azlığına saldırganlaşan, kâh Türk, kâh Müslüman, kâh sosyalist, kâhî ne olduğu belirsiz olan ve aslında hinoğlu hin olanlar...

Belli ki:

Çoğalan bir şeyler var.

 

Türk'e Hizmet Önceliği olan, azlıkta çoğalan bir şeyler var.

Bu azlığa rağmen arşın derinliğinde yüreklere su serpen nefsi kuruntuları olmayan yeri ve zamanı geldiğinde,sönmeyecek yangınlar var.

Bilirim ki çok  azdan olur. Baharı gelecek üzüntü, kaygı, öfke, nefret ve ümitsizlik bitecek.Yurdun pek çok yerinde ağaçlar tekrar çiçek açacak.

Gündönümü başlayacak, Nevruz sevgi günü olacak.

Birlik,dirlik çoğalacak.

Daha nice çoğunluk Ben'im.

Çünkü Ben TÜRKÜ'M diyecek.

İnanç,Dil ,Irk, Cinsiyet, Ayırmadan Ben diyecek...

*Ben;

Türkistan'da Yesevi'yim, Anadolu'da Yunus

Kaşgar'daLugat'ım, Karaman'da Türkçe

Çin'de Kürşad'ım, Roma'da Attila,

Malazgirt'te Alp Arslan'ım, İstanbul'da Fatih

İzmir'de Hasan Tahsin'im, Dörtyol'da Kara Mehmet,

Denizli'de Müftü'yüm, Afyon'da Kaymakam,

Ankara'da Hacı Bayram'ım, Kırşehir'de Hacı Bektaş

Tunceli'de Türkmen'im, Bingöl'de Zaza,

Giresun'da Topal'ım, Maraş'ta İmam,

*Diyarbakır'da Uzun Hasan'ım, İran'da Şah İsmail

*Tanrı Dağlarında Dede Korkut'um, Tuz Gölü'nde Hoca Nasreddin,

Kudüs'de Selahaddin Eyyubi'yim, İznik'te Kılıçarslan

*Kara Ozan'da Kopuzum, Neşet'te Saz,

*Semerkant'ta Timur'um, Niğbolu'da Doğan

Erzurum'da Nene Hatun'um, Bağdat'ta Genç Osman,

Alpler'deKıpçakım, Toroslar'da Yörük,

Karahan'da Kutadgu Bilig'im, Cacabey'de Astronomi

Ötügen'deKültigin'im, Türkiye Cumhuriyeti'nde ATATÜRK...