Paris'te bir adam öldürülürse bu bir cinayettir. Doğuda 50 bin kişi boğazlanırsa bu sadece bir meseledir.

Victor Hugo

İnsanlık tarihi boyunca birçok trajik olay meydana gelmiştir ve her biri farklı şekillerde ve ölçülerde zarar vermiştir. Ancak, en yıkıcı olayların şunlar olduğu düşünülebilir:

İkinci Dünya Savaşı (1939-1945): İkinci Dünya Savaşı, tarihin en yıkıcı ve kanlı savaşlarından biridir. 60 ila 80 milyon insanın ölümüne neden olmuş, toplu katliamlar, bombalama kampanyaları, soykırımlar ve atom bombalarının kullanımı gibi korkunç olaylara sahne olmuştur.

Büyük Kıtlık (1959-1961): Çin'deki Büyük İleri Atılım politikası sırasında yaşanan Büyük Kıtlık, milyonlarca insanın açlıktan ve kıtlıktan ölmesine neden olmuştur. En az 15 ila 45 milyon insanın öldüğü tahmin edilmektedir.

Nükleer Bombaların Kullanımı (Hiroşima ve Nagazaki): İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda ABD'nin Japonya'ya karşı Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası kullanması, yüz binlerce insanın anında ölümüne ve uzun vadeli sağlık sorunlarına neden olmuştur.

Ancak Tarih boyunca yaşanmış tüm bu olaylar insanlığın zararına olduğu gibi yararınada olmuştur. Örnek olarak, 1.Dünya Savaşı, 2.Dünya Savaşı gibi olaylar her ne kadar kötü gözüksede insanlığa hayatlarının sonuna kadar kullanacakları en önemli buluşları getirmişlerdir.

Mesela Kara veba sayesinde insanlıkta sabun ve diğer temizlik malzemelerinin kullanımı artmış, insanlık büyük salgınlarla mücadele etmeyi öğrenmiş ayrıca tıpta büyük gelişmeler yaşanmıştır.

Aynı şekilde 1. ve 2.Dünya Savaşında da Teknolojinin her alanında özellikle de ulaşım ve iletişim alanında çok çok büyük gelişmeler yaşanmıştır. Yaşanan bütün büyük buhranlar beraberinde yenilik ve teknolojiyle gelmiştir. Dönemin insanları için bunlar büyük bir trajedi olsada insanlığın geneli için mucizevi olaylar olmuşlardır.

Tarih,sadece bu gibi güzel gelişmeleri konu almıyor, savaşların, doğal felaketlerin,yıkımların da öyküsü...

Bu olaylar, insanlık tarihindeki en yıkıcı ve insanlığa en fazla zarar veren olaylar olarak kabul edilebilir. Ancak,  İnsanlığa tarih boyunca zarar veren şeylerin başında  "tek" olma arzusu gelir.

Savaşçı devletlerin ortaya çıkışı da bu sebepten dolayıdır. İnsanlar kendi aralarında bir otorite kurma arzusu içerisinde. En yakın örneği Gazze'de ki.Dünyanın gözü önünde vahşet devam ediyor... Günahsız insanlar, çocuklar, kadınlar katlediliyor.Kınama dışında kimsenin yaptığı bir şey yok.

ÇÜNKÜ:

Bu zulme hiç bir ülkenin karşı duramayacağını bilen,"tek"olma derdinde olan pervasızlar, dünyayı şimdilik kendilerinin sanmaya devam ediyorlar.İstedikleri gibi at koşturabileceklerini düşünüyorlar...

Fakat bu günler de geçer.Devran her zaman tersine döner.