İktidar ve muhalefet.

22 yıllık siyasal zenginlik içinde.

Bu ülkede.

Bir hüküm sürerken.

Yoksulluk pik yapmış.

Sefalet adeta kavramından kopmuş.

Kavramının ötesinde daha sefil bir hâl almış.

İşsizlik, üretimsizlik ve toplumsal kalitesizlik.

Siyasal dayatmalarla.

Zaten cehaletinde manasına çok inandığı.

Toplumun kaderi haline getirilmiş.

*****

Biliyorum.

Ne desem faydasız.

Zira.

22 yılın tüm toplumsal kazancını.

Adeta cukkalayan bir iktidar ve muhalefet siyaseti ile millî ve ahlâkî değerleri fay gibi kırılan bu toplumun.

Akıldan ve öngörüden bi' haber tepkimesi karşısında.

Hayat pahalılığının.

İmkansızlığın.

Adaletsizliğin, hukuksuzluğun.

Artarak çoğalan tecavüzlerin, katillerin, hırsızların, hayvan düşmanlarının.

Kurtlu bir yara gibi büyüdüğü bugünlerde.

Ahlaksızlığı sivriltenlerin.

Siyaseti, politikası.

Toplumsal dinamiği karşında.

Ne çığırsam faydasız biliyorum.

*****

22 yılın ayyuka çıkışı bu ya.

Din tellalları yatlarda.

Atatürk borazancıları milyonluk katlarda.

Milliyetçiler, yıkıyor Amerikan dolarları ile davalarının kirlerini.

Vatan kim ola (!)

Atatürk kim ola (!)

Din ne ola (!)

Sizi temin ederim.

Tanrı ve içi boşaltılmış halkı bir başına.

*****

Verilen ekonomik vaatler.

Parayı bağıran politika.

Ekmeği, eti, sütü kutsayan meydan naraları.

Emekliler üzerinden harici gazeller.

Tek bir oy alabilmek için.

Kendi koltuklarını dizayn edenlerin.

Dilinde, elinde ve karakterinde.

Yurtseverliğe dair.

Vicdana dair tek bir şey yok.

Bu ülkede, şu ara olmazsa olmaz tek şey.

Ahlâk yok!

Bunca vicdansız-lık karşısında.

Firavun kim ola.

Sultan Süleyman'a ne ola.

Bedevilik kaldı millete.

Hadi dileyin.

Şükür ola.

Hamd ola.

*****

Siyasi dalgalarında.

Damatları.

Dost tayfası beceriksiz evlatları.

Kayınları.

Bacanakları.

Yeğenleri.

Kuzenleri kutsayan iktidar ve muhalefetin.

Keyfi yerinde.

Millet ise hâlâ şükründe.

Yani.

Bir muhalefet. Bir iktidar düşünün.

Aynı lacivert içinde.