Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 5 ayda 3,3 milyar doları aştı Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 5 ayda 3,3 milyar doları aştı

Kırşehir Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü işletmeleri uyardı…

Kırşehir Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü,  Sanayi Sicil Belgesi Sahibi İşletmelerini 2022 Dönemi Yıllık İşletme Cetveli Hakkında bir açıklama yaparak işletmeleri uyardı.

Sanayi işletmelerinin ileride mağdur olmamaları için 2022 dönemi Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini https://sanayisicil.sanayi.gov.tr web adresinden firma yetkilisinin e-devlet şifresi ile sisteme en son 30 Nisan 2023 tarihine kadar girmeleri gerektiğini belirten Kırşehir sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, süresi içerisinde Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen firmalar hakkında 6948 sayılı Kanunun 9' uncu Maddesi uyarınca 2023 yılı için 5 bin 252 liralık idari para cezası uygulanması zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Kırşehir Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 5' inci Maddesi gereğince sanayi siciline kayıtlı Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin her yılın ilk dört ayı içerisinde en geç Nisan ayı sonuna kadar Yıllık İşletme Cetveli vermeleri gerekmektedir.

“Sanayi işletmelerimizin ileride mağdur olmamaları bakımından 2022 dönemi Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini https://sanayisicil.sanayi.gov.tr web adresinden firma yetkilisinin e-devlet şifresi ile sisteme en son 30 Nisan 2023 tarihine kadar girmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen firmalar hakkında 6948 sayılı Kanunun 9' uncu Maddesi uyarınca 2023 yılı için 5.252,00 (beş bin iki yüz elli iki) TL İdari Para Cezası uygulanması zorunlu bulunmaktadır. Ayrıca 6948 sayılı Kanunun 4’üncü Maddesi gereği işletmenizin bilgilerinde değişiklik olması (adres, unvan, kapasite bilgisi değişikliği vb.) veya işletmenizin kapatılması veya üretim faaliyetinin sonlandırılması durumunda 1 (bir) ay içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden gerekli değişikliklerin yapılarak İl Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Yıllık İşletme Cetvelinin zamanında gönderilmemesi, bilgilerinizde değişiklik olması veya işletmenizin kapatılması veya üretim faaliyetinizin sonlandırılmasına müteakip 1 (bir) ay içerisinde sistemden İl Müdürlüğümüze bildirilmemesi ve hakikate aykırı bilgi verilmesi durumları tespiti halinde 6948 sayılı Kanunun 9,10 ve 11. Maddeleri gereği idari para cezası uygulanması zorunlu bulunmaktadır. Sanayi Sicil Belgesinin, düzenleniş tarihi itibariyle iki yılda bir vize yapılması gerekmektedir. Vize süresi dolmuş işletmeler sistemden (elektronik ortam) vize başvurusunda bulunabilirler. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesi açısından, gereken hassasiyetin gösterilmesi, tereddüde düşülmesi halinde, Kırşehir Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğümüz ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. İlgililere önemle duyurulur.” (HABER: NURTEN CEYLAN)