Kaman Belediyesi’nde Mayıs ayı Meclis toplantısında 2022 yılı bütçesi görüşülerek onaylandı.

Belediye Başkanı Necati Çolak Başkanlığında gerçekleştirilen Meclis Toplantısının kâtip üyeliklerini ise Belediye Meclis Üyeleri Musa Güzel ile Üçler Güzel yaptı.

2 maddeden oluşan gündemin görüşülmesi sonucu 5393 Belediye Kanununun 64. Maddesi gereğince 2022 yılı Bütçesinin Kesin Hesabı, kalem kalem aktarılarak oylamaya sunuldu.

Arkadaşını bıçakla öldürdü! Arkadaşını bıçakla öldürdü!

Kaman Belediyesinin 2022 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine ve kamu idarelerinin kesin hesaplarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikte belirtilen cetvellere uygun bulunması üzerine Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile onandı.

Gündemin ikinci maddesin göre Meclis İkinci Başkan Vekili seçimine geçildi. Gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda Meclis Üyesi Timur Zorlu, Meclis İkinci Başkan Vekili seçildi. (HABER MERKEZİ)