Kırma eleme tesisi için süreç başladı

Kırma eleme tesisi için süreç başladı

    KIRŞEHİR Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, granit ocağı kırma eleme tesisi için çevresel etki değerlendirme sürecinin başladığını bildirdi. 
Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden konu hakkında yapılan duyuruda; " Kırşehir İli Merkez, ilçesinde yapılması planlanan Ruhsat Numaralı Saha Granit Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi projesi ile ilgili olarak Kırşehir Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır" denildi. 
    "Projeye ilişkin ayrıca şu detaylar aktarıldı: 
"Proje kapsamında; ruhsat sahasının yaklaşık 20,79 hektarlık (207.908,453 m2) kısmında açık  işletme yöntemi ile ocak sahasından yıllık 263.500 ton malzeme(pasa+granit) alınacaktır.
    "Üretilen granitin tamamı yıllık 250.000 ton kapasiteli kırma eleme tesisinde işlem görecektir. Üretim çalışmaları sırasında ocaktan yılda yaklaşık 13.500 ton pasa, kırma eleme tesisinden yıllık yaklaşık 12.500 ton pasa oluşacaktır. Proje sahasında bulunan granit cevheri, kırıklı, çatlaklı, bozulmuş yapıdadır. Bu nedenle ocakta üretim çalışmaları sırasında granit üretimi için gevşetme patlatması yapılarak üretim gerçekleştirilecektir. Patlatma işlemi sonrasında gevşeyen malzeme ekskavatör yardımıyla sökülerek kırma eleme tesisinde işlemden geçirilerek satışa sunulacaktır. Patlatma işlemi için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden görüş alınacağı faaliyet sahibi tarafından taahhüt edilmektedir. Faaliyet kapsamında inşaat aşamasında 10 personel, işletme aşamasında 20 personel çalışacak olup yılda 10 ay, ayda 26 gün ve günde 8 saatlik tek vardiya ile çalışılması planlanmaktadır. Proje Alanı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulamasına göre hazine ve mera arazisinden oluşmaktadır. 1/100.000 Ölçekli Kırşehir-Nevşehir-NiğdeAksaray Çevre Düzeni Planına göre ise “Tarımsal Nitelikli Arazi” ve “Jeolojik Sakıncalı Alan” olarak sınıflandırılmış alan içerisinde kalmaktadır. Ayrıca proje alanı içerisinden doğalgaz boru hattı geçmektedir. Doğalgaz boru hattının sağından ve solundan 50 m olmak üzere toplam 100 m’lik koridor içerisinde herhangi bir şekilde patlatma işlemi yapılmayacağı faaliyet sahibi tarafından taahhüt edilmektedir. Pasa alanı, bitkisel toprak depolama alanı,stok alanları ve tesis alanı, doğalgaz boru hattın sağında ve solundan 30 m. mesafe bırakılarak konumlandırılmıştır. Doğalgaz boru hattının sağından ve solundan 30 m. olmak üzere toplam 60 m’lik koridor içerisinde üretim ve depolama faaliyetleri de dahil olmak üzere herhangi bir çalışma yapılmayacağı faaliyet sahibinin taahhüdü altındadır.     "Faaliyet alanına en yakın yerleşim yerleri, 960 metre mesafede batı istikametinde yer Kesikköprü Köyü, 3200 m mesafede güneybatı istikametinde yer alan Kuruağıl Köyü ile 3900 m mesafede kuzeydoğu istikametinde yer alan Karakuyu köyüdür. En yakın yerleşim 
birimi ise 810 m mesafe kuzeydoğu istikametinde yer alan Kesikköprü Köyü’ne ait konuttur. Ayrıca 500 m ve 1135 m mesafede güneydoğu istikametinde atıl durumda olan kum ocağı ve yıkama eleme tesisi bulunmaktadır. Proje kapsamında çalışacak personel tarafından inşaat aşamasında 1,5 m3 /gün, işletme aşamasında ise 3 m3 /gün su tüketilecektir. Personelden kaynaklı atık sular sızdırmasız fosseptikte biriktirilecek ve dolduğunda ücreti karşılığında çektirilecek ve bertarafı sağlanacaktır. Proje kapsamında iş makinelerinin ve kamyonların hareketleri sonucu belirli miktarda toz oluşumu söz konusudur. Bu tozumanın engellenmesi ve malzemenin nemlendirilmesi amacıyla tankerlerle faaliyet yerine getirilen su, santrifüjletazyiklendirilerek sulanacaktır. Tozumanın minimize edilebilmesi için günde inşaat aşamasında günde 10 m3, işletme aşamasında ise yaklaşık 22 m3 su kullanılacaktır Kullanılan su, buharlaşma yolu ile bertaraf olacak olup, nemlendirme amacı ile kullanılan su nedeni ile atık su oluşumu söz konusu olmayacaktır.    
         "İnşaat ve işletme aşamasında kullanılacak makinelerin bakım-onarım işlemleri yetkili servislerde yapılacaktır. Ancak bakım ve onarım işlemlerinin zaruri durumlarda saha içerisinde yapılması durumunda; atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, atık akü vb. atıklar oluşması muhtemeldir. Proje kapsamında oluşması muhtemel tehlikeli atıklar ile tehlikesiz atıklar ayrı ayrı konteynırlarda/geçici depolama alanlarında depolanacaktır. Geçici Depolama Alanı ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı “Tehlikeli Ve Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanları” ile ilgili hükümlere uyulacaktır. Araçların yakıt ikmalleri, yağ değişimleri bakım ve onarım gibi işlemlerin sonucunda oluşacak atıklar (atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, atık akü vb. atıklar) ilgili yönetmelikler kapsamında geçici depolama yapılacak ve yine ilgili yönetmelikler doğrultusunda lisanslı bertaraf veya geri kazanım tesislerine ulaştırmak üzere lisanslı taşıma firmalarına teslim edilecektir."  (HABER: SEDA BAYSAL)
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER