“KOP’TAN SON 5 YILDA 61 MİLYON LİRALIK KAYNAK”

“KOP’TAN SON 5 YILDA 61 MİLYON LİRALIK KAYNAK”

Vali Akın, KOP Bölge Kalkınma Programı tanıtım toplantısında konuştu:

“KOP’TAN SON 5 YILDA 61 MİLYON LİRALIK KAYNAK”

KOP Bölgesinin 2021-2023 yılları arasını kapsayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile yürürlüğe giren KOP Bölge Kalkınma Programı Valilik, kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli şekilde düzenlenen tanıtım toplantısıyla Kırşehir’de tanıtıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını oluşturan; Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinin 2021-2023 yılları arasını kapsayacak KOP Bölge Kalkınma Programı Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısı ve çalıştayla duyuruldu.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Ahi Evran Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile kamu kurum ve kuruluşların yöneticilerinin katıldığı tanıtım toplantısında; 2014-2018 yılları arasında yürütülen KOP Eylem Planı hakkında genel değerlendirmeler aktarılırken, 2021-2023 yılları arasını kapsayacak olan KOP Bölge Kalkınma Programı hakkında katılımcılara bilgiler verildi.
“KOP’TAN SON 5 YILDA 61 MİLYON LİRALIK KAYNAK”
KOP Bölgesinin ve Kırşehir’in kalkınmasında büyük paya sahip olan KOP İdaresi tarafından hazırlanan KOP Bölge Kalkınma Programı ve Bilgilendirme Çalıştayının, Kırşehir özelinde bölge için önemli kazanımları beraberinde getireceğine inandığını ifade eden Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Türkiye Cumhuriyet Devletinin mevcut kaynakları akılcı ve stratejik yatırımlara dönüştürerek küresel ölçekte rekabet gücü elde edebilmek için gayret gösterdiğini ifade etti.
Vali İbrahim Akın, geliştirilen projelerle halkın huzur ve refahının artırılarak gelir seviyesinin yükselmesine katkı sağlamanın asli görevleri olduğunu söyledi.
Ülkemizin mevcut kaynaklarını akılcı ve stratejik yatırımlara dönüştürerek küresel ölçekte rekabet gücü elde edebilmek için gayret gösterdiğini belirten Vali İbrahim Akın; “Ülkemizin gelişimine katkı sağlayan her biri farklı özelliklere ve imkânlara sahip bölgelerimizin potansiyelini ve rekabet gücünü ortaya çıkarmak, bölge insanının refah düzeyini yükseltmek amacıyla Bölge Kalkınma İdarelerimizce çeşitli projeler üretilmekte ve bölge illerinin kalkınmasına finansal destek sağlanmaktadır. Bu amaçla kurulan KOP İdaresine 2016 yılında dâhil olan ilimizde bugüne kadar 117 projeye 61 milyon TL ödenek tahsis edilmiş ve projeler ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla uygulanmıştır. Bu projeler içerisinde en büyük pay yaklaşık 37 milyon TL ile sulama projelerine ayrılmıştır.” dedi.
2021-2023 yılları için hazırlanan ve KOP Bölge Kalkınma Programı olarak adlandırılan yeni nesil eylem planının Sayın Cumhurbaşkanımızca onaylanarak yürürlüğe girdiğini ifade eden Vali İbrahim Akın; “Bu kapsamda ilimizde doğal şartlardan etkilenmeden tarımda sürdürülebilirliği sağlama sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri güçlendirme eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişilebilirliği artırmaya yönelik projelere ağırlık verilecektir. KOP Bölge Kalkınma İdaremiz tarafından geliştirilecek olan yeni projelerle birlikte Kırşehir ilimiz, hem hedeflediği gelişmişlik seviyesine daha kısa sürede ulaşacak hem de ülkemiz ekonomisine daha çok katma değer sağlayacaktır. İfade etmek isterim ki; Üzerinde yaşadığımız- her köşesi farklı bir zenginliği ihtiva eden- topraklarımız milletimiz için çok kıymetlidir. Bu vatana en güzel şekilde hizmet etmek, geliştirdiğimiz projelerle halkımızın huzur ve refahını artırmak, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, gelir seviyesini yükseltmek bizlerin asli görevidir. Bu itibarla, tarih boyunca sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerin merkezi olmuş Kırşehir’in KOP İdaresi ve kurumlarımızın işbirliği ile hazırlanacak projelerle daha da gelişeceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.
“KIRŞEHİR HEM TERMAL KAYNAK BOLLUĞU HEM DE TERMAL TURİZME AÇISINDAN İDDİALI BİR ŞEHRİMİZ”
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, globalleşen 21. yüzyıl dünyasında artık ülkelerin değil şehirlerin ön plana çıktığını, altyapı imkanları, şehrin merkezi ve yakın bölgelerdeki lojistik imkânları, hizmet alanları, sosyal sermayesi, coğrafi konumu, ekonomik yapı gibi faktörlerle kentlerin daha fazla bölgesel aktör olma niteliği kazandığını belirterek; “KOP İdaresi Başkanlığı olarak Türkiye’nin güçlü bölgelere ihtiyacı olduğu teziyle bölgemizdeki üniversiteler, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle birlikte güç birliği yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kırşehir, yenilebilir enerji kaynakları açısından zengin bir il olmasından dolayı enerji yatırımlarına elverişli bir şehirdir. Mevcutta ağırlıklı olarak rüzgâr, hidroelektrik ve güneş enerjisi tesislerine yatırım yapılmış olup, bölgede hayvansal atıklardan elde edilebilecek biyogaz potansiyelinin elektrik enerjisine çevrilmesiyle Biyokütle Enerji Santrali (BES) tesisi kurulmasına yönelik potansiyel bulunmaktadır. Termal kaynaklar bakımından oldukça zengin olan Kırşehir, Termal Turizm açısından da iddialı şehirlerarasında yer almaktadır. Aynı zamanda, Jeotermal enerji potansiyelinin sera ısıtmasında kullanımı ile kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir bitkisel üretimin artırılması, tarım ürünlerinde marka oluşturulması, üretimde yerli, yenilenebilir ve temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılarak, ihracatın, verimliliğin, katma değerin, kalkınmanın ve rekabet gücünün artırılması yönünde büyük bir potansiyele sahiptir. Geçtiğimiz günlerde Resmî Gazete de Cumhurbaşkanımızın imzasıyla; Ülkemizin, uluslararası ticaret düzeninde son yıllarda ivme kazanan, iklim değişikliği ile mücadele politikalarına adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliğimizi güçlendirecek bir yol haritası niteliğinde olan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” yayımlandı. Bu sayede ülkemizin küresel tedarik zincirlerine sağladığı entegrasyonun güçlendirilmesi ve yeşil yatırımların ülkemize çekilmesi bakımından da büyük önem arz etmektedir. Bunun sonucu olarak üretim teknolojilerinde yaşanacak gelişmeler sürdürülebilir ve çevre dostu endüstri devrimini ülkemizde tetikleyebilir. Yenilenebilir enerji kaynakları yönünden zengin olan Türkiye, yeşil enerji ile düşük karbonlu üretim potansiyeli sayesinde yüksek karbonlu üretim yapan ülkelere göre avantajlı konuma gelebilir. KOP bölge illeri olarak bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz ve Kırşehir de bu potansiyele sahip bir şehirdir.” diye konuştu.
“KOP DESTEKLERİNDEN YETERİNCE FAYDALANMAK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCU”
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise KOP Bölgesinin kalkınmasının hızlandırılması için başta sulama ve tarımsal faaliyetler olmak üzere kültür, turizm, sosyal, enerji ve benzeri sektörlerde sağlanan KOP desteklerinden kentin yeteri kadar faydalanması hususunun herkesin asli görevi olduğuna değinerek; “Kırşehir’in gelişme potansiyeline uygun imkanları ve sorunlarına ilişkin planlama, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesinde böylesi tanıtım ve bilgilendirme çalıştayları çok önem arz etmektedir. Kırşehir, büyük ölçüde hububat üretiminin yapıldığı, bunun yanı sıra hayvancılığın da geliştiği önemli illerden birisidir. İlimizde tarımsal arazilerimizin verimli kullanılması ve daha fazla alanın sulamaya açılması konusunda çalışmalar daha da geliştirilmelidir. Bu kapsamda Kırşehir Valiliği ve KOP İdaresi koordinasyonunda 2021-2023 KOP Bölge Kalkınma Tanıtım ve KOP Bilgilendirme Çalıştayı’nın hayırlı ve başarılı geçmesini temenni ederek tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından öğleden sonraki oturumlarda ise ‘Tarım’, ‘Sulama’, ‘Enerji-Sanayi’, ‘Kültür-Turizm-Sosyal’ konu başlıklarında oturumlar düzenlendi. (HABER MERKEZİ)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER