Defterdar Balcı’dan Kırşehir’de borçlu mükelleflere yapılandırma çağrısı…

Defterdar Balcı’dan Kırşehir’de borçlu mükelleflere yapılandırma çağrısı…

Kırşehir Defterdarı Yusuf Balcı, Kırşehir’de vergi borcu bulunan mükellefleri Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanmaları çağrısında bulundu.
Defterdar Yusuf Balcı, Kırşehir’deki mlükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) başvuru yapabileceklerini, vatandaşlar, ev ya da ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebileceklerini açıkladı.
Mükelleflerin yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu sistemden tamamlayabileceklerini ifade eden Defterdar Balcı, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabileceklerini, İnteraktif Vergi Dairesine, www.gib.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr adreslerinden de erişilebileceğine dikkat çekti. 
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükelleflerin son gün olan 31 Aralık 2020'den önce başvurularını yapmaları çağrısında bulunan Kırşehir Defterdarı Yusuf Balcı, konuyla ilgili gazetemize bilgiler verdi. 
Balcı’nın verdiği bilgiye göre, yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsıyor. İmkândan yararlanılması için 31 Aralık 2020'ye kadar başvuru yapılmalı. Yapılandırılan borcun 1 Şubat 2021'e kadar peşin olarak ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının aslından ise yüzde 25 indirim yapılacak. Yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksit halinde ödenmesi imkanı da bulunuyor. 
Yapılandırılması istenen borçlarla ilgili açılmış bir dava olması halinde ise bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı başvurulması gerekiyor.
27 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği yayınlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kesinleşmiş vergi, vergi cezaları, harçlar, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), trafik para cezası (TPC), diğer idari para cezaları (İPC), ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi gibi borçların yapılandırılması imkanı getirildi.
Mükelleflerin, düzenleme kapsamındaki borçlarını nasıl yapılandırıp ödemeleri gerektiği konusunda hazırlanan vergi yapılandırma rehberi da açıklandı.
Rehberde 
- Kesinleşmiş vergi ve vergi cezası borcu bulunan mükelleflere getirilen imkânlar,
- Kanun kapsamına giren idari para cezalarına ve diğer kamu kurumlarına olan borçlara getirilen ödeme kolaylıkları,
- Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezası borçlarına yapılandırma kapsamında sağlanan avantajlar,
- Öğrenim ve katkı kredisi borçlarına getirilen ödeme imkan ve kolaylıkları,
- Yapılandırma başvurularının nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,
- Yapılandırılan borçların nasıl ve hangi sürede ödeneceği,
- Peşin ödeme avantajları,
- Taksit ile ödeme imkanı,
- Kredi kartı ile ödeme imkanı,
- Başvuru yapıldıktan sonra hangi durumlarda yapılandırma imkanından yararlanma hakkının kaybedileceği,
- Yapılandırmadan yararlanmanın diğer şartlarının neler olduğu,
- Yapılandırma kapsamındaki diğer kurum ve kuruluşlara ilişkin tablo, gibi genel bilgiler yer alıyor. 
7256 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İMKANLAR
     Söz konusu Kanun ile; Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi ÜreOci Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması;
- Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını %50’sinin silinmesi, 
- Yapılandırılan borçların erken ödenmesi halinde ayrıca indirim yapılması, 
- Kanun kapsamında yapılandırılan borçların taksitler halinde ödenebilmesi, 
- Yapılandırılan borçların kredi kar? ile de ödenebilmesi, 
- Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi, 
- 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçların yeniden yapılandırılması, 
- 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması, gibi imkanlar getirilmiştir. 
YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR
Vergi dairelerine; 
- 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait olup 17/11/2020 tarihi itibari ile kesinleşmiş vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları, 
- 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen ve Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihi itibari ile kesinleşmiş olup vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş gibi idari para cezaları, 
- Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup, vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan diğer amme alacaklarından takip için vergi dairelerine intikal edenler (ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi alacakları gibi), 
- 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3 ve 4 üncü maddeleri kapsamında yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödemeleri devam eden taksitlere konu borçlar, 
- 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de Kanunun yayımı tarihi itibariyle tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan borçların kalan taksit tutarları, için başvurulabilir.
 VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR? İŞTE BAŞVURU YERİ
     Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak, Bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla, yapılabilecek. Başvuruların 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılması gerekiyor. 
Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuracaklar. Kanundan yararlanmak için elektronik ortamda başvuruda bulunan borçluların, yararlanmak istedikleri borçların takibine ilişkin davalar bulunması hâlinde ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak da başvurmaları gerekiyor. Yapılandırılan borçlar, tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 1 ŞUBAT 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılacak. Peşin ödemelerde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı uygulanmayacak. 
Yapılandırılan borcun; tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde fer’i alacaklar yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının %90’ından, taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi ve ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde (31 MART 2021 tarihine kadar) kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde ise yüzde 50’sinden vazgeçilecek. (HABER: BEYHAN BALLI)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER