“PROJE OKULLARI YÖNETMELİĞİ KEYFİ UYGULANMAKTADIR”

“PROJE OKULLARI YÖNETMELİĞİ KEYFİ UYGULANMAKTADIR”

Anadolu Eğitim Sendikası İl Temsilcisi Ramazan Kırbuğa:

“PROJE OKULLARI YÖNETMELİĞİ KEYFİ UYGULANMAKTADIR”

Anadolu Eğitim Sendikası Kırşehir İl Temsilcisi Ramazan Kırbuğa, proje okulları yönetmeliğinin keyfi olarak uygulanmasından rahatsızlık duyduklarını açıkladı. 
Ramazan Kırbuğa, Kırşehir Valisi İbrahim Akın’a çağrı yaptı. Vali Akın’ın proje okullarını yeniden gözden geçirip, ehliyet ve liyakatten yoksun yönetici ve öğretmen görevlendirmelerine ve yönetmeliğin keyfi uygulanmasına son vermesini talep etmesini isteyen Anadolu Eğitim Sendikası Kırşehir İl Temsilcisi Ramazan Kırbuğa yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:
“Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği 1 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş, özel program ve proje uygulayan okullar belirlenmiştir. Süreç içerisinde de bu tür okullar belirlenmeye devam etmektedir.
“Sendika olarak proje okullarına karşı olduğumuzu belirtelim. Bu okullardaki yöneticilerin çok büyük bir kısmının bir sendika üyesi olduğu, yine bu okullarda görev yapan öğretmenlerin de bir sendika üyesi olmaya zorlandığı bilinmektedir. Her fırsatta ehliyet ve liyakat vurgusu yapan Milli Eğitim Bakanı sayın Ziya SELÇUK proje okullarını tekrar gözden geçirmeli, ehliyet ve liyakatten yoksun yönetici ve öğretmen görevlendirmelerine son verilmelidir.
“Yine bu duruma rağmen, yönetmelik dahi doğru uygulanmamaktadır. Aşağıda verdiğimiz örneklerde bu durumu inceledik ve kamuoyuyla paylaşalım istedik. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğine 2018 yılında yapılan değişiklik ile değişiklik yönetmeliğinin 9. Maddesinde geçen; “(3) Yönetici görevlendirmelerine yönelik inhalar; 01-31 Mayıs tarihleri arasında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilir. Yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemler, ders yılının başlama tarihinden önce sonuçlandırılır.” Fıkrası eklenmiştir.
“Ayrıca yönetmeliğin “Geçiş Hükmü” başlığının Geçici 1. Maddesinde (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte valiliklerce ataması yapılmış olan öğretmenler ile görevlendirilmesi yapılmış yöneticilerden dört veya sekiz yıllık görev süresini tamamlayanların görevleri sona erer. Bunlardan sekiz yıldan az, dört yıldan fazla çalışanlar bu okullarda sekiz yıllık görev süresi tamamlamak üzere atanabilir/görevlendirilebilirler. Görev sürelerini dolduran yönetici ve öğretmenler istekleri de dikkate alınarak ilgili mevzuatı uyarınca durumlarına uygun okullara öğretmen olarak atanırlar. Bu öğretmenlerden herhangi bir okul/kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların veya tercihlerinden birine atanamayanların görev yerleri il içerisinde valiliklerce resen belirlenir.
“Yine yönetmeliğin 10. Maddesinin 6. Fıkrasında (6) Fen liselerinin müdürleri Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmenleri arasından; güzel sanatlar liselerinin müdürleri Türk Dili ve Edebiyatı, Görsel Sanatlar/Resim  veya Müzik alan öğretmenleri arasından; sosyal bilimler liselerinin müdürleri Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmenleri arasından; spor liselerinin müdürleri Beden Eğitimi öğretmenleri arasından; mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdürleri okulda uygulanan meslek alanları itibarıyla atanabilecek atölye ve laboratuvar öğretmenleri arasından görevlendirilir. Yazmaktadır.
“Sendikamızın yukarıdaki üç maddenin de uygulanmadığına dair tespitleri bulunmaktadır. Şehrimiz de okulların net inha durumunu belirtilen tarihlerden önce bildirmediği, dolan görev sürelerinin üzerine valiliklerce aynı kuruma aynı yöneticileri görevlendirmeler yaptığı, fen Liselerinin müdürleri arasında Türk Dili ve Edebiyatı branşında müdürlerin görev yaptığı bu tespitlere örnektir. Ayrıca siyasi ve sendikal baskılardan dolayı bu durumların meydana geldiğine dair duyumlarımız mevcuttur.
“Kırşehir Valimiz Sayın İbrahim Akın’a buradan çağrı yapalım. Sayın Valimiz İbrahim Akın proje okullarını tekrar gözden geçirmeli, ehliyet ve liyakatten yoksun yönetici ve öğretmen görevlendirmelerine, yönetmeliğin keyfi uygulanmasına son vermelidir.” (HABER: BEYHAN BALLI)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER