Farklı kurum ve kuruluş temsilcilerinin yaptığı ziyaretlerde, Ahi Evran Üniversitesi imkânlarının toplumsal faydaya dönüştürülmesi için yapılabileceklere dair fikirlerini aktaran Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversitenin gelişimi için de aynı düşünceyle şehrin dinamikleri ile ortak akıl içerisinde çalışmaya devam edeceklerini yönetimiyle birlikte vurguluyor.

Rektör Karahocagil, samimi ve gayretli şekilde Kırşehir’in büyümesi ve öğrencilerin iyi şartlarda iyi bireyler olarak yetişmesi için çalıştıklarını ise sık sık dile getiriyor.

Bu çerçevede Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak ve ESOB Genel Sekreteri Fatih Tokmak Rektör Karahocagil’i ziyaret ederek fikir alış verişinde bulundular, üniversite-şehir iş birliğinde yapılabilecekleri konuştular.

Odalar ve Borsa yönetim kurulu  müşterek toplantıda bir araya geldi Odalar ve Borsa yönetim kurulu müşterek toplantıda bir araya geldi

Geleceğin itici gücü olan üniversiteler şehirle birlikte hareket ederek farklı kültürlerin kaynaşması, kültür aktarımı, şehrin ekonomisi, inovatif bakış açısı gibi konulara etki eden kurumlardır. Bu anlamda birlikte organize olma ve karşılıklı şehir-üniversite menfaatini ön plana alma fikrinin gündeme geldiği toplantıda üniversitede yapılacak fiziki ve sosyal konularda oda başkanlarıyla fikir birliğine varıldı.

Desteğe olumlu bakan sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerin daha geliştirilmesi, birlikte şehir ve üniversite adına adım atılması hususlarında anlaşıldı. Görüşmelere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Güneş ve Prof. Dr. Musa Özata ile Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İlter’de eşlik etti. (HABER MERKEZİ)