MESVAK ( Müteşebbis Gelişim Vakfı ) Heyeti, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu'nu makamında ziyaret ederek, Milli Eğitimin ana meselelerini istişare ederek çözüm önerilerinde bulundular.

MESVAK Mütevelli Heyeti Başkanı Kırşehirli hemşehrimiz Kâzım Ceylan, Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Konaklı, MESVAK Akademi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekin, Başkan Vekili Doç. Dr. Mustafa Damar ve Yönetim. Kurulu Üyesi Dr. Özcan Kars, Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ile son derece önemli konuları istişare ettiler.

Kamuoyunu bilgilendirmek ve tarihe not düşmek adına Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu değerlendirilen hususlarla ilgili gazetemize bilgiler veren Heyet Başkanı Kâzım Ceylan konu başlıklarını şöyle sıraladı:

“1.Bolu Eğitim Enstitüsü Müdürü olduğumuz dönemde (1980-82) Bakanlığa sunduğumuz Eğitim Akademileri teklifimiz yıllardır kanunlaşıp,  hayata geçirilemedi. Bu teklif, Türk Eğitim Sisteminin önünü açacak bir niteliğe sahiptir. Bunun artık kanun haline getirilmesini arz ederiz.

“2- Bayram öncesinde ilgili Genel Müdürler ile Ahilik konusunu görüştüm. Ahilik sadece bir meslek Teşkilâtlanması değil, bir medeniyet hareketidir. Bakanlık, aysbergin sadece görünen kısmı ile ilgili. Lütfen sistemi bir bütün olarak ele alınız. Yoksa eksik kalır.

“3- Ahilik eğitim sisteminin temel özelliği yamaklık döneminde(8-10 yaş) çocukların iki yıl yetenekleri gözleniyor; ona göre ustalara/ mesleğe yönlendiriliyor. Siz de Almanya'da olduğu gibi temel eğitimden sonra öğrencileri objektif kriterlerle mesleğe yönlendirerek çocuklarımızı daha fazla heba etmeyiniz. Rehberimiz akıl, ahlâk ve bilim olmalıdır.

Kırşehirspor Başkanı Çağatay Han Torun'un annesi vefat etti Kırşehirspor Başkanı Çağatay Han Torun'un annesi vefat etti

“4- Bayram öncesi görüştüğümüz Sayın Genel Müdürler, yeni dönemde meslek liselerinde hem Ahilik ve hem de Fütüvvet derslerinin konulacağını söylediler. Bu doğru olmaz. Ahiliğin içinde zaten fütüvvet esasları var. Yalnızca Ahilik olmalı ve bütün okullarda okutulmalıdır.

“5- Ahilik önce öğretmenlere öğretilmelidir. Öğretmen eğitimi yeniden ele alınmalıdır.

“6- MESVAK olarak Bakanlığa sunduğumuz mesleki eğitim ve Ustam da çıraktı  projelerine destek verilmesi gerektiği söylenerek, Vakfın çalışmaları hakkında bilgi verildi.Ayrıca heyette bulunan alanında uzman akademisyenler kendi uzmanlık alanlarında bilgi vermişlerdir.”

   Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu da toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, Ahilik eğitiminde Kırşehir'in merkez olarak düşünüldüğünü; Milli Eğitim Akademisi üzerinde çalışıldığını, geliştirilerek yakında Meclise sunulacağını;Ahilik konusunda belirtilen konuların dikkate alınacağını ve istişarelerin devam etmesini istediklerini ifade etti.

  MESVAK Mütevelli Heyeti, Şamlıoğlu'na bu olumlu görüşmelerden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederken, Kırşehir'in Ahilik eğitimi konusunda yalnız bırakılmaması,insan kaynakları olarak desteklenmesi gerektiği belirtildi. (HABER: İLKNUR BAYRAM)