Ahiler Kalkınma Ajansı, Kırşehir Koyun Keçi Birliği ile Kırşehir Ticaret Borsası’nca  Küçükbaş Hayvan Kırkım Eğitimi düzenlendi.

Kırşehir Ticaret Borsası’nda verilen eğitime, Kırşehir İl Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Suat Veyisioğlu ve Hayvan Sağlığı Müdürü Cem Odabaşı, Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Doç. Dr. Emre Şirin, Kırşehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Ali Gençer ile Hilal Akçakaya ve Kırşehir Ticaret Borsası adına Genel Sekreter Battal Çelik katıldı.

Zeynep Aysel Barlas yaşamını yitirdi Zeynep Aysel Barlas yaşamını yitirdi

Kırkımcılığın ülke ekonomisi açısından önemli ve ülkesel düzeyde ekonomik büyüklüğünün anlatıldığı eğitimler sonrası katılımcılara sertifika dağıtıldı.

KIRKIMIN KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK VE ÜLKE EKONOMİSİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Hayvan sağlığı açısından önemi, her yıl kırkımcı bulunamadığı için zamanında kırkımı yapılamayan hayvanlar nedeniyle yaşanan hayvan ölümleri, hastalıkları ve yavru atmalar,

Yine zamanında kırkımı yapılmayan hayvanlar neticesinde yaşanan kilo artış kayıpları nedeniyle işletmelerde ve ülke ekonomisinde yaşanan kayıplar,

Türkiye coğrafyasının küçükbaş hayvan coğrafyasına uygun olduğu ve büyükbaş hayvana göre girdi maliyetlerinin daha düşük olması ve tamamen yurtiçinde karşılanması nedeniyle küçükbaş hayvancılığın Türkiye açısından önemi,

Doğal ve doğadan beslenen küçükbaş hayvancılığa yurtiçinden ve yurtdışında büyüyen talep ve ülkemiz içinden taşıdığı ihracat potansiyeli,

Kırkım sonrası elde edilen yapağı, tiftik ve kılın ülke sanayisi ve ihracatı açısından önemi,

Yapağı, tiftik ve kılın kaliteli kırkılmadığı, kırkılan ürünün kaliteye göre ayrılmaması ve iyi saklanmaması nedeniyle ülke olarak yaşadığımız ekonomik kayıp,

Hayvanların uygunsuz bir şekilde boyanması sonucu ülke olarak yaşanan ekonomik kayıplar ortadan kaldırılıyor.

Muhabir: AYHAN CEYLAN