Ozanlar diyarı olarak bilinen Şirin Kırşehir’de de toplum baskısından dolayı yıllarca eserlerini saklamış olan Ayşe Tekin, kendini artık özgürce ifade ediyor. Elinde bağlaması ile dolaştığı zamanlarda az da olsa halen psikolojik olarak baskıya maruz kaldığını ifade etmesine rağmen bu durumu kırılmasında Kırşehir halkına ve aydınlarına teşekkürlerini iletiyor.

Ahi Evran Üniversitesi KAP ara değerlendirme devam ediyor Ahi Evran Üniversitesi KAP ara değerlendirme devam ediyor

Yüksek lisans tezine konu olan Ayşe tekinle ilgili ilgili olarak hazırlanan tezde Ayşe Tekin’e ait tespit edilen 300 şiir olduğu ve bunlardan 80 tanesinin kendisi tarafından bestelendiği de kayıt altına alınmış bulunuyor. 

Söz konusu yüksek lisans tezi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Anabilim Dalından Merve Tuğçe Ala tarafından yapıldı.

Kırşehir’de yörenin müzik kültürü içerisinde yetişmiş İlk kadın halk ozanı/ âşık” unvanını alan Ayşe Tekin’in sanat yaşamına ve eserlerinin müziksel analizlerine yer verilen yüksek lisans tezinde Ayşe Tekin’e ait eserlerden seçilen 23 ( yirmi üç) tane eser ses ve video kayıtları dinlenerek notaya alınmış, eserlerin ezgisel ve ritmik yapıları Türk müziği makam ve usül kuramında belirtilen yapılar çerçevesinde incelenmiş.  “Toplumsal Cinsiyet Algısı”nın müzik kültürüne yansımaları ile ilgili olarak elde edilen veriler değerlendirilerek sanatçı kişiliğine ve eserlerine yer verilmiş.  (HABER MERKEZİ)

Editör: Çiğdem Sönmez