Kırşehirspor’a "İhtar Cezası" geldi Kırşehirspor’a "İhtar Cezası" geldi

KIR­ŞE­HİR Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Ömer Şanal ve Genel Sek­re­ter Ve­ki­li İpek Koç­yi­ğit, Milli Ju­do­cu Cey­lan Ko­ca­bey ve Ant­rö­ner Fur­kan Göl­taş'ı kutladılar.
Şam­pi­yon Cey­lan Ko­ca­bey'i kut­la­yan Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Ömer Şanal, spor­cu­nun büyük bir ba­şa­rı­ya imza ata­rak gu­rur­lan­dır­dı­ğı­nı söy­le­di. 
Spor­cu Cey­lan Ko­ca­bey'e ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­le­yen Ömer Şa-nal, şampiyon Ko­ca­bey'e bundan sonraki spor ha-yatında başarılar diledi
(HABER MER­KEZİ)