Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi’nin kentsel belleği korumaya yönelik çalışmalarını Belediye Gazetesi’ne anlattı,

Başkan Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Gazetesinin PDF olarak yayınladığı 27 Kasım 2023 tarihli 157. sayısında; “2019 yerel seçimlerinden bu yana belediyenizin kentsel belleği korumaya yönelik çalışmalarından bahseder misiniz? Bu çalışmalarınız kapsamında önümüzdeki dönemde hedefleriniz nelerdir?” şeklindeki sorulara verdiği yanıtlarında şunları ifade etti:

Boğaziçi Üniversitesi lisans programları tanıtım günleri 22 Temmuz'da başlıyor Boğaziçi Üniversitesi lisans programları tanıtım günleri 22 Temmuz'da başlıyor

“Kent belleğinin korunması için belediyelerin yaptığı çalışmaların önemli olduğunu düşünüyorum. Tarihsel süreçte yaşanan her olayın kent yaşamındaki etkilerini kayda geçirmek kent belleği acısından oldukça önemlidir. Kurtuluş mücadelesine önderlik eden Heyet-i Temsiliye’nin Başkanı Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, kongreler sürecinin ardından Anadolu’da karargâh olarak seçtikleri Ankara’ya geçerken 24 Aralık 1919 tarihinde Kırşehir’e uğramıştır. Kırşehir’de tarih öğretmenliği yapan Recai Yağmur, tarihsel belgeler ve tanıklıklar ışığında bu sureci kaleme aldı. Bu kitabı yayımlayarak Kırşehir’in belleğine katkıda bulunduk. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi işbirliğiyle 17-18 Mayıs 2022 tarihinde UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Sempozyumu düzenledik. Sempozyumda sunulan bildirilerden oluşan 563 sayfalık kitabı yayımladık, müzik alanında da kent belleğine önemli bir arşiv kazandırdık.Ne yazık ki, tarihsel süreçte bazı geleneklerimiz yozlaştı, bazıları da çeşitli nedenlerle kayboldu. Büyük halk sanatçısı Şemsi Yastıman’ın düzenlediği Helebiş Gecesi’ne yeniden hayat verdik. Halebi Gecesi’nin yaşatılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını önemsiyoruz. Ankara Caddesi’ndeki “Muharrem Ertaş Ozanlar Anıtı” da bu geleneğin ve kültürün gelecek nesillere aktarılması acısından önemlidir, Bozlak kültürünün temsilcisidir. 24 Ocak 1993 tarihinde katledilen Kırşehirli gazeteci Uğur Mumcu anısına yapılan anıtla ilgili doneminSHP’li Kırşehir Belediye Başkanı Cahit Gürses başkanlığında yapılan belediye meclisi toplantısında anıtın adının “Uğur Mumcu Basın Anıtı” olmasına oybirliğiyle karar verilmişti. Sonraki dönemde Uğur Mumcu’nun adı anıttan çıkarılmıştı, anıtta sadece basın anıtı ibaresi yer almıştı. MHP’li Belediye döneminde ismin değiştirildiğine dair bir meclis kararı bulunmadığı dikkate alınarak basın anıtının adı “Uğur Mumcu Basın Anıtı” olarak belleklere kaydedildi. Ahi Evran-ı Veli Heykeli, Âşıkpaşa Heykeli, Cacabey Medresesi, Muharrem Ertaş Ozanlar Anıtı, Muharrem Ertaş-Neşet Ertaş Heykeli, Uğur Mumcu Basın Anıtı, Atatürk Anıtı ve Kır-Koy Kampusu, kent belleğinin simgeleridir.Ahi Külliyesi’nin yanındaki “Zanaatkârlar Çarşısı”, 32 meslek grubuyla önemli bir merkezdir. Ahilik felsefesinin öğretileri, kent esnafının katkısıyla gelecek nesillere aktarılacak. Tarihi, kültürel varlıkları ve mekânları kent kimliğinin ana unsurları olarak görüyoruz. Kent belleğinin canlı bir yapıya sahip olduğu bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz.” (HABER MERKEZİ)

 

 

Editör: İlknur öncü