Girişimcilik destekleri güncellendi…

375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkarıldı…

 

KOSGEB Kırşehir Müdürlüğü, KOSGEB Girişimcilik Destek Programının güncellendiğini, artık destek üst limiti 2 milyon TL ye çıkıldığını kaydetti.

Girişimcilik Destek Programlarında düzenleme yapıldığını kamuoyuna duyuran KOSGEB Kırşehir Müdürlüğü, düzenlemeye ilişkin detayları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın paylaşımını aktardı.

İş kurmak ve kurduğu işi büyütmek isteyen kişilere yönelik KOSGEB düzenli olarak destekler sunarken, güncel destek projeleri de girişimciler tarafından yakından takip ediliyor.

KOSGEB Kırşehir Müdürü Muzaffer Demirci, iş kurma desteği ve iş geliştirme desteği olmak üzere iki ana başlıktan oluşan ve üstü limitinin 375.000 TL'den 2 milyon TL'ye kadar yükseltildiği desteklerin ayrıntıları bilgilerini gazetimiz “Kırşehir Çiğdem”e paylaştı.

KOSGEB Müdürü Muzaffer Demirci verdiği bilgiye göre,  1990 yılında kurulan KOSGEB, bu tarihten 2009 yılına kadar sadece imalat sanayi KOBİ’lerine destek veriyor. Ancak imalat sanayi dışındaki sektörlerinde ekonomik katma değer üretme ve istihdam yaratma potansiyellerinin artması ve imalat sanayi dışındaki KOBİ’lerden gelen yoğun talepler doğrultusunda, 2009 yılında KOSGEB Kuruluş Kanunu’nda değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle birlikte KOSGEB’in hedef kitlesi hizmet ve ticaret sektörlerindeki KOBİ’leri de kapsayacak şekilde genişletildi. Böylece KOSGEB, KOBİ’lerden sorumlu ulusal kuruluş haline geldi.

2009 yılında başlayan bu süreçle birlikte KOBİ’lerin geliştirilmesi ve katma değer sağlayacak daha nitelikli işletmelerin kurulması amacıyla yeni destek programları kurgulandı. Günün şartlarına, KOBİ ve girişimcilerin ihtiyaçlarına göre bu destek programları sürekli güncellendi.

ÜST LİMİT 2 MİLYON TL

Bugüne kadar girişimcilik alanında çok önemli destekler vererek hizmet, ticaret, imalat ve bilişim alanlarda yeni işletmelerin kurulmasına, kurulduktan sonra da bu işletmelerin geliştirilmesine ve sürdürülebilirliklerine katkı sağlayan KOSGEB, Girişimcilik Desteklerini bugünkü şartlara göre tekrar güncelledi. Desteğin üst limitini 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkardı. Destek programı İş Kurma Desteği ve İş Geliştirme Desteği olmak üzere iş kurma desteği ile İş Geliştirme Desteği şeklinde iki ana başlıktan oluşuyor.

İŞ KURMA DESTEĞİ

İş Kurma Desteği kapsamında girişimcilere yüzde 100 destek oranı ile geri ödemesiz olarak kuruluş ve personel desteği sağlanıyor. Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10 bin TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 20 bin TL tutarında kuruluş desteği veriliyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10 bin TL daha ilave ediliyor.

Ayrıca destek kapsamında personel giderlerine de işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla 3 yıl boyunca çalışanı olduğu her yıl için 1 aylık brüt asgari ücretin iş verene toplam maliyeti tutarı kadar destek sağlanıyor.

İş Kurma Desteğine Kimler Başvuru Yapıyor?

İş kurma desteğine, destek programına başvuru tarihi itibariyle işletmesini en fazla 1 yıl öncesinde kurmuş olan girişimciler başvuru yapabilecek.

İş Kurma Desteği Hangi Sektörlere Veriliyor?

KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler iş kurma desteğinden yararlanabilecek.

İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ

İş Geliştirme Desteği kapsamında ise girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli olarak destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ilave ediliyor.

DESTEKLENECEK GİDERLER NELER?

Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor.

İş Geliştirme Desteğine Kimler Başvuru Yapıyor?

İş geliştirme desteğine destek programına başvuru tarihi itibariyle işletmesini en fazla 3 yıl öncesinde kurmuş olan girişimciler başvuru yapabilecek.

İş Geliştirme Desteği Hangi Sektörlere Veriliyor?

NACE Rev. 2’ye göre;

C -İmalat,

61-Telekomünikasyon,

62-Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler,

Durmuş Kazık vefat etti Durmuş Kazık vefat etti

63-Bilgi Hizmet Faaliyetleri,

72-Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler iş geliştirme desteğinden yararlanabilecek.

Geri Ödemeler Ne Zaman Başlıyor?

Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

Destek Programına Başvuru Takvimi;

İş Kurma Desteğine başvurular sürekli olacak. İş Geliştirme Desteği’ne ise yılda belirli dönemlerde başvuru alınacak. İlk dönem başvurular 10 Mayıs – 28 Haziran 2024 tarihleri arasında olacak. İş geliştirme desteği kapsamında alınan başvurular, kurul ve jüri değerlendirmesi sonucuna göre sıralanacak ve desteklemeye hak kazananlar ilan edilecek. (HABER: FAHRETTİN TOKER)

Editör: Ayhan Ceylan