Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre; Ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde Ticaret Bakanlığı'ndan olumlu görüş aranması zorunlu hale getirildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı. Zam kararı bakanlık öncesinde komisyonda görüşülecek.

Kırşehir’de simide gelen 1 liralık zammın ardından 10 Lira olmasıyla birlikte 200 gramı 6 liradan satılan ekmeğin yeni fiyatı 7,5 lira olmuştu. Un, maya, işçilik, elektrik ve diğer girdilere gelen zamların ardından Kırşehir Kahveciler, Fırıncılar ve Otelciler Odası’nın ekmeğe zam yapılması için Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne başvuruda bulundu. Birlik Başkanlığı çevre illerdeki fiyatlarız da değerlendirerek 200 gramı 6 liradan satılan somun, boz pide, lavaş fiyatlarını 7,5 liraya çıkardı.

Artık bu zam kararları yeni çıkarılan genelgeyle birlikte Ticaret Bakanlığı'ndan da oluşturulacak komisyon ile birlikte fiyatlar değerlendirilecek ve onay alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre artık ekmek ve simit fiyatı belirlenirken; sırasıyla ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin ardından ilgili federasyon ve Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşü alınacak. Ancak, Bakanlık tarifeye olumsuz görüş bildirirse Birlik, yeni tarife talebini gerekçeleri ile birlikte komisyon toplanmaksızın tekrar Bakanlığın görüşüne sunacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik şöyle:

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan:

ESNAF VE SANATKÂRLARCA ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN FİYAT TARİFELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/2/2008 tarihli ve 26787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, simit ile 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin (Tebliğ No: 2012/2) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımı yapılan ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler, sırasıyla, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, ilgili federasyon ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanır.”

14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla  Kırşehir'de mevlit programı düzenlendi 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla  Kırşehir'de mevlit programı düzenlendi

“Ancak, Bakanlık tarafından talep edilen tarifeye olumsuz görüş bildirilmesi durumunda Birlik, yeni tarife talebini gerekçeleri ile birlikte komisyon toplanmaksızın tekrar Bakanlığın görüşüne sunar; görüşün alınmasından sonra onaylar.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı yürütür. (HABER: FAHRETTİN TOKER)