Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu:

 “BİRLİKTE YÖNETİM İLKESİYLE

Zeliha Dağ hayatını kaybetti Zeliha Dağ hayatını kaybetti

HALKIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ

YÜKSELTMEYE ODAKLANDIK”

 Başkan Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi’nin yerel demokrasiyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarını Belediye Gazetesi’ne anlattı.

Başkan Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Gazetesinin PDF olarak yayınladığı 29 Aralık 2023 tarihli 158. sayısında; “2019 yerel seçimlerinden bu yana belediyenizin yerel demokrasiyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarından bahseder misiniz? Bu çalışmalarınız kapsamında önümüzdeki dönemde hedefleriniz nelerdir?” şeklindeki sorulara verdiği yanıtlarında şunları ifade etti:

“Bu kenti ortak akılla, birlikte yöneteceğiz diyerek çıktığımız bu yolda, yerel demokrasinin önemine inandık. Yerinden yönetim anlayışıyla hareket ettik, sivil toplum kuruluşlarıyla, demokratik kitle örgütleriyle, meslek odalarıyla, muhtarlarla, kent konseyiyle, sendikalarla, derneklerle iletişim kurduk, işbirliği yaptık. “Yerel yönetimler, halkın fikirlerine ve katkısına açık olmalı” ilkesinden hareketle demokrasinin her düzeyde katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla güçleneceğine inanıyorum. Şeffaflığa ve liyakate önem veriyoruz. Katılımcılık ve birlikte yönetim ilkesiyle vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye odaklanıyoruz. Toplumun farklı kesimleriyle iletişim hâlindeyiz. Daha yaşanabilir bir Kırşehir için ortak akılla karar alıyoruz. Yerel demokrasiyi güçlendirmek için “Çocuk Meclisi” kurduk. “Çocuk Meclisi”, 7-14 yaş arasındaki çocuklardan oluşuyor. Çocuklara demokrasi kültürünü öğretmek, her yönetim kademesinde demokrasinin ne kadar önemli olduğunu göstermek amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Demokratik yönetimlerde vatandaşların istek ve talepleri önemlidir. Geleceğin belediye başkanlarını, milletvekillerini, siyasetçilerini, demokrasiye, hukuka ve adalete inanan bireylerini yetiştirmek için çocuklara demokrasi kültürünü kazandırmak çok önemli. Şeffaf ve katılımcı bir yaklaşımla kentimizi dünya çapında tanıtmak, stratejik planımızı başarıyla uygulamak için vatandaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” (HABER MERKEZİ)