Kırşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 8 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 14:00'da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Yeni dönem ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Kırşehir Belediye Meclisi’nin gündeminde sırasıyla; bir önceki 07.03.2024 tarihli Mart Ayı Olağan Meclis Kararlarının okunması, 1. ve 2. Meclis Başkan Vekili seçimi-gizli oyla, 2 Asil ve 2 Yedek Meclis Kâtip Üye seçimi-gizli oyla, Encümen Üye seçimi-gizli oyla, Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi, İmar Komisyonu seçimi, Çeşitli İşler Komisyonu seçimi, Satış Komisyonuna üye görevlendirilmesi, Kadın Komisyonu üye seçimi, Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üye seçimi, Enerji Kentleri Birliğine 2 Asil 1 Yedek Üye seçimi-gizli oyla, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine 2 Asil 1 Yedek Üye seçimi-gizli oyla, Tarihi Kentler Birliğine1 Asil 1 Yedek üye seçimi-gizli oyla, Kırşehir Belediyeleri Su ve Hizmet Birliğine 15 Asil 8 Yedek Üye seçimi-gizli oyla, Türk Dünyası Belediyeler Birliğine1 Asil 1 Yedek Üye seçimi-gizli oyla, (UCLG-MEWA) Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatına 2 Asıl 1 Yedek Üye seçimi-gizli oyla, İç Anadolu Belediyeler Birliğine 2 Asil 1 Yedek Üye seçimi-gizli oyla gerçekleştirilecek.

Belediye’nin ücretsiz fide dağıtması satıcıları etkiledi Belediye’nin ücretsiz fide dağıtması satıcıları etkiledi

2023 yılı Meclis Denetim Komisyonu Raporu’nun görüşülmesi, 2023 yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi, 2023 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelinin görüşülmesi, Belediye Başkanlığınca yapım işlerinde kullanılmak üzere park, gündüz bakımevi, asfalt ve yol işi için özel ve kamu bankalarından kredi Çekmeye İller Bankasından nakit kredi, teminat mektubu ve temlik vermeye ve hakediş kredisi kullandırmak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Hamza Çam' a yetki verilmesinin görüşülmesi, İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi, İmar Komisyonuna havale edilecek talepleringörüşülmesi, Sosyal Denge Sözleşmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesini takiben Başkan Yardımcılarının Aylık Ödeneğinin Görüşülmesiyle toplantı sona erecek.(HABER MERKEZİ)

Editör: Salih Güner