Başkan Ekicioğlu: “Kırşehir’de yatırıma, istihdama ihanet edenleri ifşa edeceğiz”

 

BAŞKAN EKİCİOĞLU'NDAN

YATIRIMLARIN ENGELLENMESİ

GİRİŞİMLERİNE SERT TEPKİ

 

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu: Daha önce konut dışı kentsel dönüşüm alanı ve ticari alan olarak ilan edilmesine ve tapuya işlenmesine rağmen İl Özel İdaresi, işi yokuşa sürmeye ve engellemeye başladı.Kırşehir Belediyesi’nin Kırşehir üretimine, ekonomisine ve istihdamına katkısının engellenmeye çalışılıyor. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız.”

 

Ekicioğlu: “İl Özel İdaresine ait söz konusu yazı, İdarenin, Kırşehir Belediyesi’nin üretim ve istihdama yönelik projelerini engellemeye çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Depremden sonra Kahramanmaraş, Malatya ve Antep Bölgesinde fabrikası yıkılanlar, fabrikası yıkılmayıp da şehirlerin terk edilmesinden dolayı işçi ve personel sıkıntısı çeken bazı yatırımcı arkadaşlarımızın yer talebi var. Biz de buraya kapalı alan yapıp, Kırşehir ekonomisine, istihdamına ve ticaretine katkı sunmak istiyoruz”

 

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, atıl durumda bulunan fabrika ve alanının satın alınmasından sonra 21 bin metrekarelik yeni fabrika inşa etmek için İl Özel İdaresi’ne imar çapı başvurusunda bulunduklarını ancak İl Özel İdaresi’nin başvurudan 1 buçuk ay önce söz konusu alanla ilgili yazışmanın ortaya çıktığını belgeleriyle açıkladı. Başkan Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan çalışmalar neticesinde Kırşehir'deki üretim yatırımlarının nasıl engellendiğini belgeleriyle kamuoyunun bilgine sundu.

Kırşehir Belediyesi’nin talebine ve söz konusu alanın Ticari olarak tapuda işli olmasına rağmen İl Özel İdaresi kamu kurum görüşlerinin alınması ve çeşitli işlemlerin ardından İl Genel Meclisi’ne getirilmesi şeklinde taleplerde bulundu.Konu ile ilgili olarak fabrika alanındabir açıklama gerçekleştiren Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi’nin Kırşehir üretimine, ekonomisine ve istihdamına katkısının engellenmeye çalışıldığını belirterek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Başkanı Ekicioğlu, konuyla ilgili olarak şunları ifade etti:

“Kırşehir Belediyesi üretim gerçekleştirmek ve istihdam sağlamak adına daha önce atıl olan TÜRKTUR’a ait 200 bin metrekare alana kurulu fabrika binası ve arazisini 20 milyon TL’ye satın almıştı.Fabrikanın bir kısmı gıda, eleme ve paketleme tesisi için ayılırken; kullanım dışı olan diğer yerler ise tekstil ve boya üretimi için özel sektör firmalarına kiralanmıştı.Bu firmalar ise binalardaki bakım işlemini gerçekleştirerek yavaş yavaş üretim yapmaya ve birçok insana iş imkânı vermeye başladılar.Ancak, mevcut fabrika binaları da yetersiz kalınca Kırşehir Belediyesi, özellikle depremden sonra il dışından gelen yatırımcıların talebine cevap verebilmek adına kendisine ait ticari faaliyet alanında 21 bin metrekarelik yeni tesis inşa etme kararı aldı.Bunun için İl Özel İdaresi’ne İmar Çapı başvurusunda bulunuldu ancak daha önce konut dışı kentsel dönüşüm alanı ve ticari alan olarak ilan edilmesine ve tapuya işlenmesine rağmen İl Özel İdaresi, işi yokuşa sürmeye ve engellemeye başladı.

“Kırşehir Belediyesi’ninİmar Çapı başvurusundan 45 gün önce İl Özel İdaresi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bu bölge ile ilgili yazışmaları olduğu ortaya çıktı.Kırşehir İl Özel İdaresi, Kırşehir Belediyesi’nin İmar Çapı başvurusuna ise süreci uzatacak ve engelleyecek şekilde; “Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerinin alınması, Taslak İmar Planının idaremize sunulması, Halihazır Haritaların hazırlanarak İdaremizin onayına sunulması, imar planına esas Jeolojik ve Jeoteknik çalışmaların yapılmasının ardından nazım ve uygulama imar planının İl Genel Meclisi’nin onayına sunulması gerekmektedir’’ gibi birçok aşamaya tutma kararı alarak, şart sundu. İl Özel İdaresine ait söz konusu yazı, İdarenin,   Kırşehir Belediyesi’nin üretim ve istihdama yönelik projelerini engellemeye çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

“Bunlar, Kırşehir’de yapılmak istenen yatırımların nasıl engellendiğinin belgesidir. Kırşehir’e neden yatırım gelmiyor diye serzenişte bulunan vatandaşlarımız bu yatırımları kimin engellediğini ve nasıl engellediklerini hep birlikte belgeleriyle paylaşıyoruz. Bilindiği üzere Ankara yolu üzerindeki atıl durumdaki bir fabrikayı Kırşehir Belediyesi olarak satın almıştık.Şu anda birçok bakımını yaptık ve üretime başlandı.Türkiye Cumhuriyeti ilk kurulduğunda devlet eliyle özel sektörün de içine dahil edildiği bir ekonomik model ile ülke sanayileşmiş ve ülkeyi kalkındıran bir ekonomik sistem kurulmuştu.1930’larda uçak, 1940’larda ise araç yapan bir ülkeydik ancak çok partili sisteme geçtikten sonraki bu sisteme son verilerek ülke üretimden düşürüldü.Bizler de tıpkı Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi karma ekonomiyi savunan; devlet eliyle özel sektörün de içine dahil olduğu ve ülkenin üretim ve istihdam gerçekleştiren bir siyasi gelenekten geliyoruz.

“İl dışından gelen yatırımcıların taleplerine cevap verebilmek için yeni yerler tesisler inşa edeceğiz. Burası şuanda üzerinde lojmanlar olan, kapalı alanları yukarıda atıl bir durumda olan 70 bin metrekarelik bir alan ve tapulu yer.Burayı yaklaşık yüzde 30 ile yaptığımız takdirde 21 bin metrekarelik bir kapalı alan yapmak istiyoruz.Burayı tekstil kenti yapmak istiyoruz. Çünkü depremden sonra Kahramanmaraş, Malatya ve Antep Bölgesinde fabrikası yıkılanlar, fabrikası yıkılmayıp da şehirlerin terk edilmesinden dolayı işçi ve personel sıkıntısı çeken bazı yatırımcı arkadaşlarımızın yer talebi var.Biz de buraya kapalı alan yapıp, Kırşehir ekonomisine, istihdamına ve ticaretine katkı sunmak istiyoruz.

“Kırşehir İli Merkez İlçesi Çayağzı Köyü 112 ada 4 parselde proje çizeceğimiz için İmar Çapı istiyoruz” diyerek Kırşehir İl Özel İdaresi’ne 27 Mart 2023 tarihinde bir yazı yazdık.Ancak öyle enteresan şeyler olmuş ki. Biz 3’üncü Ayın 27’sinde Çap için müracaat ederken İl Özel İdaresi 2’nci Ayın 8’inde, yani bizim başvurumuzdan 40-50 gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan görüş istiyor.Daha ortada bizim müracaatımız dahi yokken böyle bir belge istenmesinin amacı, Kırşehir Belediyesi’nin bu tür üretime yönelik yatırımlarla Kırşehir Ekonomisine ve istihdamına olan katkısını önlemektir. Ey İl Özel İdare yetkilileri! Hangi gerekçeyle Bakanlıktan böyle bir yazı istediniz de Bakanlık da 2’nciayın 13’ünde size yazı gönderdi?Tamam, bu yazıda; “bu alan konut dışı çalışma alanı, burada çap verebilirsin ancak zamanında zemin etüt raporu yapılmadığı için depremden dolayı zemin etüt raporları düzenlemek kaydıyla imar çapı verebilirsin” denilmiş.Çok güzel, bizler de Zemin Etüt Raporu alacağız ve müracaatımızı yapacağız ama işin ilginç yani;

“5 Nisan 2023 tarihinde, İl Özel İdaresi bize tekrar bir yazı gönderiyor. Bu yazıda, “3 Mart 2023 tarihli ilgili yazınız incelenmiş olup; İlimiz Merkez İlçesi Çayağzı Köyü 112 ada 4 parselde imar durumu talep etmektesiniz. Bahse konu parselde imar durumu düzenlenebilmesi için öncelikli olarak kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerinin alınması, taslak imar planının İdaremize sunulması lazım.” denilmiş. Bu alan, 1998 yılında Ticari ve Sanayi Alanı ilan edilmiş. Kusura bakmayın bu konu ile ilgili İl Özel İdaresi yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak İmara işlenmiş ve Tapuda tescil edilmiş; Üretim Tesisi kurmak için herhangi bir engel olmayan bir yer için nasıl tekrar kamu kurumu görüşü istersin?Burası tarım alanı değil ki tapu kayıtlarında var. Çayağzı Belediyesi 1998 yılında burayı Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak ilan etmiş ve Tapuya da işlenmiş.Buradaki amaç; oy kaybederim korkusuyla Belediyenin Kırşehir üretimine, ekonomisine ve istihdamına katkısını engellemek.

“Kırşehir kamuoyuna bu açıklamayı yapma zorunluluğu duydum ve gerekli gördüm. Zaten burada çok zaman da kalmadı.25 gün sonra bunların bütün ipliği pazara çıkacak. Kırşehir’de yatırıma, istihdama ihanet edenleri ifşa edeceğiz.Bunu Kırşehir Halkının takdirine bırakıyorum.Nasıl 31 Mart’ta bir ders verdiyseler, 14 Mayıs’ta da bu dersi herkes alacak diye düşünüyorum.”   (HABER MERKEZİ)

Türk Telekom'un yeni nesil teknolojileri çevreye faydaya dönüşüyor Türk Telekom'un yeni nesil teknolojileri çevreye faydaya dönüşüyor