Cumhuriyet’in 100. yılı sebebiyle birçok etkinlik düzenleyen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde “Yüzüncü Yılında Cumhuriyetimizin Felsefi, Sosyolojik ve Edebî Portresi” isimli panel gerçekleştirildi.

Panel başkanlığını Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Maksut Yiğitbaş’ın yaptığı panelde diğer panelistler Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Öztürk ve Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr Üyesi Levent Taş ve Dr. Hatice Gündoğan katıldı.

Hoş geldiniz konuşması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve panelistlerin özgeçmişleriyle başlayan panel de ilk sözü alan Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, “Cumhuriyetin Yüzyılına Felsefi Bir Bakış” temalı konuşmasında Osmanlı Devleti zamanında başlayan yenilik hareketlerini, Lozan Antlaşmasıyla yaşanana eksen değişimini ve batılılaşma sürecini anlattı.

Daha sonra Doç. Dr. Maksut Yiğitbaş “Cumhuriyetin Yüzyılında Türk Şiirinin Maziden Atiye Yolculuğu” özelinde şiirin gelenek üzerindeki etkisine, dilin kimlik kazanmadaki rolüne değindi. Öğr. Gör. Dr. Hatice Gündoğan ise romanlar üzerinden cumhuriyetin kısa bir panoramasını yaparak yaşanan değişim süreçlerini farklı kimlikler üzerinden inceledi.

Son olarak Dr. Öğr. Üyesi Levent Taş’ta toplum ve sosyoloji bakış açısıyla toplumun inşa ve ihya süreçlerine değindi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek’in panelistlere belge takdimi yapmasının ardından program şiir dinletisi ile devam etti. (HABER MERKEZİ)

Emine Aydın hayata gözlerini yumdu Emine Aydın hayata gözlerini yumdu