Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Bologna Sürecinin önemli adımlarından biri olan Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu (EQAR) Tescilini başarıyla tamamladı.

Bu kapsamda 3 Mart 2023 tarihinde alınan kararla YÖKAK’ın faaliyetlerinin Avrupa Standartları ve Yönergeleri (ESG) kapsamında EQAR tescili için onay verildi. YÖKAK’tan edinilen bilgiye göre EQAR Tescilinin başarı ile tamamlanması, ülkemizde kalite güvencesi sağlanmış yeterliliklerin Avrupa Yükseköğretim Alanında (AYA) diploma görünürlüğü ve denkliği konusunda Türkiye adına önemli bir adımı temsil ediyor. EQAR Tescili ile Türkiye’de yükseköğretimde kalite güvencesinden sorumlu resmi kuruluş YÖKAK’ın, yükseköğretim kurumlarına yönelik gerçekleştirdiği kurumsal dış değerlendirme ve kurumsal akreditasyon faaliyetlerine ilişkin raporların aynı zamanda EQAR veri tabanında (DEQAR) da yer alacak. EQAR Tescili ile aynı zamanda Bologna süreç uygulama raporlarında Türk Yükseköğretim Sisteminde dış kalite güvence sisteminin gelişim aşaması uyum göstergelerinin en yüksek düzeyi olan koyu yeşil düzeye çıkacak.

Yapılan açıklamaya göre YÖKAK; ülkemizde alınan diplomaların kalite güvencesi sağlanmış yeterlilikleri karşılaması için ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarını yetkilendirme ve tanımasını sağlayarak program akreditasyon faaliyetleri konusunda desteğini sürdürürken, ana görevi olan yükseköğretim kurumlarının kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerini Avrupa ESG standartlarına uygun biçimde ENQA ve EQAR tescili ile gerçekleştirecek.

YÖKAK’ın aldığı EQAR tescili ile Türkiye Yükseköğretiminde 5 yıl süreyle Tam Kurumsal Akreditasyon Belgesine sahip olan üniversiteler de faydalanabilecek. 2022 yılında 5 yıl süreyle Tam Kurumsal Akreditasyon Belgesi alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi de EQAR tescilini alan üniversiteler arasında yerini aldı. EQAR Tescilinin üniversitemiz öğrencileri ve mezunlarının diplomalarının tanınırlığı ve hareketliliğine katkı yapmasının yanı sıra uluslararası düzeydeki öğrencilerinin üniversitemizi tercih etmelerinde önemli bir işlevi olacak.

Konu hakkında bir açıklama yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, YÖKAK tarafından elde edilen EQAR Tescilinin Türkiye Yükseköğretimine önemli bir katkı sunduğunu belirterek tescilin, 5 yıl süreyle Tam Akreditasyona sahip üniversitelere uluslararası düzeyde denklik getirdiğini anlattı. EQAR Tescilinin aynı zamanda YÖKAK'ı, Avrupa Yükseköğretim Alanı Kalite Güvencesi Standartları ve Yönergeleri (ESG 2015) kapsamında dış değerlendirme ve akreditasyon yapan kalite kurulu seviyesine yükselttiğini kaydeden Rektör Karakaya. Türk yükseköğretim sisteminin Bologna Sürecine kalite güvencesi kapsamında tam katılımını teyit

ettiğini söyledi. Yükseköğretim kurumlarının Kurumsal Geri Bildirim Raporları ile Kurumsal Akreditasyon Raporlarını EQAR veri tabanına yükleyerek ve uluslararası kamuoyu ile paylaşarak, üniversitelerin ESG 2015 standartlarında kalite güvencesi yapan YÖKAK tarafından dış değerlendirme ve akreditasyondan geçirildiğini ilan edeceğini de anlatan Prof. Dr. Vatan Karakaya, konuşmasına şöyle devam etti:

“Üniversitelerimizin raporlarının EQAR veri tabanında yayınlanması hem mezunların diplomalarının tanınırlığı ve hareketliliğine katkı yapacak hem de uluslararası düzeydeki öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesinde önemli bir yeri olacak. Çünkü EQAR Tescili, YÖKAK tarafından Akredite olan bir üniversitede eğitim gören ve mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde diplomalarının denklik işlemlerini hızlandıracak ve kolaylaştıracak şekilde özel bir işlev görecek.” EQAR Tescili ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin uluslararası denkliğe sahip üniversiteler arasında olduğunu belirten Rektör Karakaya, aynı zamanda üniversitemizin 5 Yıl süreyle Tam Kurumsal Akreditasyona sahip bir üniversite olmasından dolayı beş yıl boyunca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih kılavuzunda kaliteli üniversiteler kategorisinde yer alacağını sözlerine ekledi. (HABER MERKEZİ)