İçinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin de bulunduğu, Ramazan-ı Şerif'in habercisi üç ayların ilki Recep ayı yarın başlıyor... Müminler Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan yarın gece Regaib Kandili'ni idrak edecek…

İslam dünyasının kutsal ayı Ramazan’ın da içinde bulunduğu Miraç ve Berat Kandilleri’yle Kadir Gecesi’nin idrak edileceği üç ayların başlangıcı, mübarek Ramazan ayının müjdecisi üç ayların ilki olan Recep ayının ilk Cuma gününde Regaib Kandili kutlanacak.
Kırşehir’de İl Müftülüğü tarafından Regaib Kandili dolayısıyla programlar düzenlenecek.
Müslüman alemi için tövbe etmenin, affın, manevi arınmanın ve kendini yenilemenin habercisi olan mübarek gün ve geceleriyle bereketli bir maneviyat mevsimine girilen üç ayların manevi iklime girişin müjdecisi olarak nitelenen Regaib Kandili’ni yarın gece idrak edeceğiz.
Giderek yalnızlaşan, maddi imkanı artmasına rağmen, ruhi yönelişlerini yitiren günümüz insanı için bir diriliş fırsatı olan kandillerin başlangıcı mübarek üç ayların müjdecisi ve yarın gece dualarla idrak edeceğimiz bu gecenin ardından Müslüman alemi 2 Nisan Salı günü Mirac Kandili, 19 Nisan Cumartesi günü de Berat Kandili’ni idrak edecek.
Bu yıl 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak olan Ramazan ayında bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ise 31 Mayıs Cuma günü dualarla idrak edilecek.
2019 yılı Ramazan ayında arife günü 3 Haziran Pazartesi gününe denk gelirken, Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı gününden itibaren 6 Haziran Perşembe gününe kadar kutlanacak.
REGAİB KANDİLİ NEDİR?
Regâib Gecesi denilince; “çok lütuf ve ihsan dolu, kıymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece" manası anlaşılır. Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi olan Regâib Gecesi, aynı zamanda Ramazan ayının da ilk habercisi olma şerefini taşımaktadır.
Regaib Kandili Anlamı
Kelime olarak regaib, “çokça rağbet edilen, nefis, kıymetli, değerli, ihsan" manalarına gelen Ragibe kelimesinin çoğuludur. Buna göre Regaip Gecesi denilince: “Çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymeti ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece" manası anlaşılır. Bu gece Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır.
Nebiler Nebisi, saadet meclisinde oturuyordu. Mescide bir esir grubu getirildi. O sırada Allah Rasûlü (sas) bir kadının yana yakıla bir şeyler aradığını gördü.
Kadın yakaladığı her çocuğu sinesine basıyor, kokluyor, sonra bırakıyordu. Sonra kendi yavrusunu buldu, bağrına bastı. Doyma bilmeden onu öpüyor, kokluyor, tekrar bağrına basıyordu. Allah Rasûlü (sas) bu manzara karşısında iyice doldu. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak parmağıyla yanındakilere bu kadını gösterdi ve: “Şu kadını görüyor musunuz?" dedi. Sahabe cevap verdi: “Evet ya Rasulallah!" Allah Rasulü (sas) tekrar: “Bu kadın şu kucağındaki çocuğunu cehenneme atar mı?" diye sordu. Sahabe “Hayır ya Rasulallah!" karşılığını verdi. Ve işte bunun üzerine İki Cihan Serveri şu hikmet dolu sözleri söyledi: “Allah o kadından daha şefkatlidir, kullarını cehenneme atmak istemez."
Çok şefkatli ve merhametli olan Allahüteala, sene içinde kulları için gönül dünyalarında adeta bir manevi hamle yapmaları adına bazı özel gün ve geceler yaratmıştır. İşte bu gecelerden birisi olan Regaib'i güneşin ilk ışıkları ile uğurladık.
Regaip Kandilinin Hikmeti: Bu geceyi ibadetle ihya etmenin sevabı pek çoktur. Diğer zamanlarda okunan her Kur'ân harfi için on sevap verilirse, Recep ayında yüzleri geçmekte, Regâib kandilinde ise daha da artmaktadır. Kaza ve nafile namazların sevabı ise diğer gecelere oranla kat kat fazladır. Regâib kandilinde yapılacak ibadetlerden birisi de duadır. Peygamberimiz (sas), bir hadislerinde bu gecede yapılacak duaların Allah katından geri çevrilmeyeceğini bildirmişlerdir.
Bütün kandil gecelerinde yapılabilecek ve yapılması gereken önemli bir takım afv-ü mağfirete nail olma, ecr-ü sevap kazanma, manevî terakki kaydetme, bela ve musibetlerden kurtulma ve rıza-i ilahiye ulaşma vesileleri vardır ki, bunlardan bazılarını maddeler hâlinde kısaca ve toplu olarak yeniden hatırlamakta yarar var:
1. Kur'an-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
2. Peygamber Efendimize (sas) salât-ü selamlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
4. Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.
6. Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
7. Bol bol zikir, evrad-ü ezkarda bulunulmalı.
8. Müminlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
10. Kişi kendine ve diğer Mümin kardeşlerine hatta isim zikrederek dualar etmeli.
11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.
12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
13. O gece ile ilgili ayetler, hadisler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaatten okunmalı.
14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli;
15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.
16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.
17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.
19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı. (HABER: BEYHAN BALLI)