Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Kurucusu ve Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, yapay zeka çalışmalarının, iklim değişikliğiyle mücadeledeki sorunlara çözüm üretmek için kullanılabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

AIPA'nın her 3 ayda bir partneri Kuantum Araştırma ile düzenli olarak hazırladığı "AIPA Gelecek Araştırmaları" başlıklı raporların 7. ve sonuncusu "İklim Değişikliği ve Önleyici Teknolojiler" başlığıyla derneğin internet sitesinde yayımlandı.

Zeynep Aysel Barlas yaşamını yitirdi Zeynep Aysel Barlas yaşamını yitirdi

İstanbul’da 298, Ankara’da 152, İzmir’de 150 olmak üzere toplam 600 kişiyle görüşülerek yapılan araştırmada, iklim ve iklim değişikliği kavramlarının toplum üzerindeki algısının ne olduğu ve teknolojinin, iklim değişikliğini önlemede nasıl konumlandırılabileceği sorularına odaklanıldı.

Araştırmaya katılanların yüzde 85,7'si, teknolojinin iklim değişikliğinin sebeplerini ve etkilerini azaltmada ve önlemede hizmet edebileceğini düşünürken bu görüştekilerin yüzde 51,4’ü, teknoloji kullanımının dezavantajlı yanlarının da bulunduğu kanısında olduklarını bildirdi.

Raporda şu tespitlere yer verildi:

"Toplumun %72'si iklimin ne olduğu konusunda bilgili olduğunu belirtiyor. İklim konusunda bilgili olduğunu söyleyenlerin %32,1'i iklimin doğru tanımını yapmıştır. İklim değişikliği nedenleri sorulduğunda toplumun %62,6’sı bilgili olduğunu belirtiyor ve neden olarak %11,9 ile 'İnsanların vermiş olduğu zararlar' olarak belirtiyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 67,3'ü sanayi ve taşımacılık sektörlerinin iklim değişikliğine negatif etkisi olduğunu ifade ederken, en çok kabul gören iklim teknolojisi yüzde 74'le "yenilenebilir enerji sistemleri" oldu.

Katılımcıların yüzde 55,3’ü gelecek nesiller için belirli zamanlarda su ve elektrik kesintilerinin olmasını kabul ederken yüzde 44,7’si bunu kabul etmeyeceğini vurguladı.

"Teknolojinin rolü hayati önem taşıyor"

Araştırma sonuçlarını yorumlayan AIPA kurucusu ve Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, atmosferdeki sera gazlarının artışı, deniz seviyelerindeki yükselme, sıcaklık değişiklikleri ve ekosistemlerdeki dengesizliklerin, gezegenin karşı karşıya olduğu büyük bir tehdidi gösterdiğini kaydetti.

Sanayi Devrimi ile iklim krizinin arttığını işaret eden Küçükşabanoğlu, şöyle devam etti:

"Sanayi sektöründe, daha sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak, karbon emisyonlarını azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak gibi adımlar iklim krizini yavaşlatmaya yardımcı olabilirken ormanların korunması ve restorasyonu, tarım ve hayvancılık yöntemlerinin iyileştirilmesi veya akıllı tarım uygulamaları, çevre dostu akıllı ulaşım, teknolojik geri dönüşüm kutuları gibi seçeneklerin teşvik edilmesi de önemli inovasyon adımlarıdır."

İklim eylemlerinin öneminin farkına varılmasına karşın mevcut faaliyetin etkinliği konusunda şüpheler bulunduğunu dile getiren Küçükşabanoğlu, AIPA olarak, iklim değişikliği gibi küresel bir tehdit karşısında yapay zeka teknolojisinin potansiyelini araştırmak ve bu alanda politikalar geliştirmek amacıyla çalıştıklarını anlattı.

Küçükşabanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İklim değişikliği, günümüzün en büyük sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor ve bu sorunun çözümünde teknolojinin rolü hayati önem taşıyor. 1950'lerde başlayan yapay zeka çalışmaları, bugün iklim değişikliği ile mücadele gibi daha geniş toplumsal sorunlara çözüm üretmek için kullanılabilecek bir potansiyele sahip. Bu noktada, yapay zekanın iklim değişikliği ile mücadelede nasıl kullanılabileceğini anlamak ve politika oluşturmak için çaba gösteriyoruz. Vatandaşlarımız, araştırmanın tamamını internet sitemiz www.aipaturkey.org’dan okuyabilir."

Kaynak: AA