Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan yeni düzenleme ile vakıf üniversiteleri, her yıl öğrenci gelirlerinden yüzde 2 oranındaki kesintiyi karşılayacak tutar kadar teminat mektubu verebilecek.

Nuri Araz'ın acı günü Nuri Araz'ın acı günü

YÖK'ün vakıf yükseköğretim kurumlarına teminat mektubu kolaylığı sağlayan 2 Şubat 2023 tarihli 7437 sayılı Kanun'la getirilen hüküm doğrultusunda Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Teminat Hesabının Açılması, İşletilmesi, İzlenmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemenin "tanımlar" bölümüne "teminat mektubu" kavramı eklendi. Bu kapsamda, vakıf yükseköğretim kurumları, öğrenci gelirlerinin yüzde 2 oranındaki kesintiyi karşılayacak tutar kadar teminat mektubu verebilecek.

Hesapta biriken fon, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin geçici olarak durdurulması veya kaldırılması halinde öğrencilerinin eğitimlerinin tamamlatılması için kullanılacak.

BİRİKEN KAYNAK KARŞILIĞI OLARAK DA TEMİNAT MEKTUBU ALINABİLECEK

YÖK'ün vakıf yükseköğretim kurumlarının "teminat mektubu" ile usul ve esasları da belirledi.

Vakıf yükseköğretim kurumları, her yıl öğrenci gelirlerinden yapılacak yüzde 2 oranındaki kesintiyi karşılayacak tutar kadar teminat mektubu verebilecekken, ayrıca teminat hesabında biriken kaynak karşılığı olarak da teminat mektubu alınabilecek. Teminat mektubunun aslı vakıf yükseköğretim kurumunda muhafaza edilecek.

Özel hesap dönemine göre teminat mektubu, eylül-şubat dönemine ilişkin olarak mart ayının ilk beş günü; mart-ağustos dönemine ilişkin olarak ise eylül ayının ilk beş günü içinde önceki dönemlerdeki tutarlar da ilave edilerek toplam tutar üzerinden düzenlenecek. Ancak teminat tutarının, bazı dönemlerde teminat hesabına nakit aktarılması diğer dönemlerde ise teminat mektubu verilmek suretiyle taahhüt edilmesi durumunda, teminat hesabında yer alan nakit tutarlar dikkate alınmaksızın teminat mektubu düzenlenecek. Önceki döneme ilişkin teminat mektubu, yeni teminat mektubunun alınmasıyla birlikte ilgili bankaya iade edilecek. (ANKARA, AA)

Editör: İlknur öncü