Bütünleşik kalite yönetim sisteminin isim ve marka tescili yapıldı

MEB'den üniversite adaylarının tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz MEB'den üniversite adaylarının tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz

 ÜNİVERSİTEMİZİN BÜYÜK BAŞARISI

Örnek bir kalite süreci başlatan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemini kurum ve kuruluşlara anlatmaya devam ediyordu. Onlarca kuruma anlatılan sistem 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, YÖKAK Dış Değerlendirme Ölçütleri, ISO 22000 Gıda Yönetim Sistemi, EFQM Modeli ve ISO 27001:201 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminden faydalanılarak hazırlanıyordu. Kalite çalışmalarında öncü olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin geliştirdiği sistemler meyvesini vermeye başlamıştı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin kalite yönetim sistemi yazılımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru sonuçlanmış, başvuru sonucunda sistem, Ahi Evran Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) adıyla Bilgisayar Programı türünde isim hakkını tescil etmişti. BKYS’nin marka tescili amacıyla Sanayi Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurumuz kabul edilerek 06.01.2022 tarihinde Ahi Evran Üniversitesi Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi adıyla anılmasına karar veriliyordu.

İNTERN HEKİMLERİMİZDEN BÜYÜK BAŞARI

23-29 Ocak 2022 tarihlerinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenen Donanımlı Hekim Yetiştirme Simülasyon Eğitimi Yarışmasına Tıp Fakültesi adına İntern Hekim Sedanur Topcu ve İntern Hekim Beyzanur Özcan katılıyordu.

Donanımlı Hekim Yetiştirme Simülasyon Eğitimi Yarışmasında başarılı bir performans sergileyen ekibimiz Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesine ikincilik ödülü kazandırmıştı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, öğrencilerin bu tür yarışmalara katılmalarını her zaman desteklediklerini belirterek fakülte adına İntern Hekim Sedanur Topcu ve İntern Hekim Beyzanur Özcan ile öğrencilerin yarışmaya katılmasında büyük emekleri olan Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyelerine teşekkür ediyordu.

AR-GE SERAMIZDA KİMYASAL GÜBRE VE PESTİSİT KULLANIMINI AZALTMAYA YÖNELİK ‘MİKROBİYAL UYGULAMALAR’ ARAŞTIRILIYOR

Şubat 2020’de Ar-Ge çalışmalarına başlanan “Termal Seralarda Kümelenme Projesi Ar-Ge serasında, seracılık alanında ürün verim ve kalitesini artırmaya yönelik projeler aralıksız devam ediyordu. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, sağlıklı ve çevre dostu üretimin sağlanabilmesi adına yararlı mikroorganizmaların kullanım imkânlarının araştırıldığı projelere öncelik veriyordu.

Projeleri yakından izleyen Prof. Dr. Vatan Karakaya ise bu çalışmanın asıl amacını şu şekilde açıklıyordu: ‘’Bu çalışmanın asıl amacı yararlı bakteriler sayesinde; hem bitkinin kök ortamından su ve besin elementi alınımının artması sonucu bitki beslenmesinin iyileşmesi, hem de bitkileri hastalıklara karşı koruyarak pestisit kullanım ihtiyacını azaltmasının sağlanması olarak düşünebiliriz. Bu sayede kimyasal gübre ve pestisit kullanımı azalacağı için ürünler daha sağlıklı olacak.’’

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİMİZ KOMANDO TİPİ HAVAN İMALATI GERÇEKLEŞTİRDİ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri Serdar Sunay ve İbrahim Aydemir tarafından Komando Tipi Havan Tasarım ve İmalatı gerçekleştirildi.

Savunma Sanayi ile ilgili çeşitli çalışmalarının devam ettiğini belirten Danışman Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Urtekin, proje ile öğrencilerin Havanın hem tasarımını hem de imalatınını gerçekleştirildiğini vurguluyordu.

Urtekin, ilerleyen süreçte ‘Savuma Sanayi İçin Alternatif Malzeme ve İnsansız Hava Aracı’ ile ilgili iki farklı araştırma projesinin ise tasarım aşamasında olduğunu sözlerine eklemişti. (HABER MERKEZİ)

Editör: İlknur öncü