Kırşehir Meslek Liseleri  Genç Ahiler Şed Kuşanma  ve Diploma töreni yapıldı Kırşehir Meslek Liseleri Genç Ahiler Şed Kuşanma ve Diploma töreni yapıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bilimsel çalışmalarına ve projelerine destek veren Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarına ait AHİLAB markası 2021 yılında tescil edildi. Üç sınıfta tescil edilen AHİLAB markası için üretim ve pazarlama alanı marka tescilinin önemli bir adımını oluşturuyor.  

AHİLAB marka tescilinin yanı sıra 2021 yılında üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğretim elemanı Öğr. Gör. Ferhat Toslak ile üniversitemiz eski personeli Doç. Dr. Emrah Aydemir’in sporcuların çeviklik ve sıçrama performansının ölçülmesini hedefleyen ve geçtiğimiz yıllarda Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından patent çalışmalarına başlanan cihaz, patent tescil belgesi almaya hak kazandı. “ÇEVİKLİK VE SIÇRAMA ÖLÇÜM CİHAZI VE BU CİHAZIN UYGULANMA YÖNTEMİ’ isimli patent sayesinde, sporcuların sıçrayış yüksekliklerini azami doğruluk oranı ile hesaplayarak aynı zamanda sporcuların performanslarının arttırılmasını da sağlayan bir antrenman sisteminin geliştirilmesinin önü açılmış oldu.