Kalite yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 2022 Yılı

Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Toplantısını gerçekleştirdi. 11 Ocak 2023 tarihinde Ahi

Evran Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen toplantıya

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kalite Yönetim Koordinatörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil,  Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, kalite koordinatörlüğü ekibi, birimlerin kalite sorumluları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

KARAHOCAGİL: “AHİLİKTEN GELEN GEÇMİŞİN KALİTE ANLAYIŞINI, GELECEĞE TAŞIMAYI GÖREV BİLİYORUZ”

YGG Toplantısının açılış konuşmasını ilk olarak Kalite Yönetim Koordinatörü ve Rektör

Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil yaparak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi geçirdiği kalite sürecine değindi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kalite tecrübesini anlatan Karahocagil,

Üniversitemiz İç Kalite Güvence Sistemi kurma çalışmalarına Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın

göreve gelmesi ile hızlı bir şekilde başlandığını ve Ahilikten gelen geçmişin kalite anlayışını,

geleceğe taşımayı görev bildiğini kaydetti.

Kalite yolculuğunu başarılı bir şekilde yürüten üniversitemizde, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından iç kalite güvence sistemlerinin kurulmasına yönelik alınan bağlayıcı kararlardan önce idari süreçlere yönelik “Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS)” ve Eğitim-öğretim süreçlerine yönelik olarak ise “Eğitimde Kalite Güvence Sistemi (EKGS)” kurma çalışmalarını başlandığını anlatan Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, konuşmasına şöyle devam etti:

 “Beş yıllık uygulama sürecini takiben, BKYS yazılımının Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından “Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi” adıyla Bilgisayar Programı türünde isim hakkı tescil edilmiştir. Eğitimde Kalite Güvence Sistemi ise üç yıllık pilot uygulama sürecini takiben Türkiye Patent ve Marka Kurumu tarafından AYDEP adı ile Faydalı Model olarak tescil edilmiştir. Özgün olarak geliştirilen her iki İç Kalite Güvencesi Sistemimiz diğer yükseköğretim kurumlarına iyi uygulama örnekleri olmuş, BKYS ve AYDEP yazılımları ticari bir ürün olarak pazarlanma aşamasına gelmiştir.”

KARAHOCAGİL: “KALİTE; AHİLİK MİRASIMIZ İLE ÖRTÜŞEN, İNSAN MERKEZLİ BİR YÖNETİM SİSTEMİ FELSEFESİDİR”

Üniversitemizin kalite tecrübesinin yanı sıra Ahilik ve Kalite Yönetim Felsefesi konusuna da değinen Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, kalitenin Ahilik mirasımız ile örtüşen, insan merkezli bir yönetim sistemi felsefesi olduğunu vurguladı. Üniversitemizin kalite yönetim felsefesinin işleyişini de anlatan Karahocagil, konuşmasına şöyle devam etti:

“Amacımız; ISO, YÖKAK-KAP ve EFQM kalite modellerini tüm birimlerinde uygulayan ve BKYS/AYDEP yazılımları ile kurumsal performans yönetimini dijital ortamda yürüten ilk üniversite olarak Ahilik değerinden neşet eden üniversitemize özgü bir ‘Kurumsal Kalite Kültürü’ oluşturmaktır. Kalite bir sonuç değil, yönetilmesi gereken bir süreçtir. Rektör hocamızın liderliği ile Ulusal Kalite Hareketine katılan Üniversitemiz EFQM Mükemmeliyet Modeli çalışmalarını ‘Kalitede Mükemmelliğe Yolculuk’ başlatmıştır.”

REKTÖR KARAKAYA: “KAEÜ KALİTE SÜREÇLERİNDE TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİNİN ODAĞI

DURUMUNA GELDİ”

Kalite Yönetim Koordinatörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil’in konuşmasının ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya söz alarak kalite süreçlerinde geldikleri noktayı anlattı.

YGG Toplantısı ile 2022 yılını değerlendireceklerini söyleyen Rektör Karakaya, üniversitemizin 2022 yılında dair öngörü ve hedeflerinden ne kadarının gerçekleştirilip yol alındığını belirleyeceklerini söyledi.

Planlı yaşamanın önemine değinen Prof. Dr. Vatan Karakaya, Üniversitemizin Bütünleşik Kalite Yönetim Sisteminin (BKYS) planlı çalışma için çok uygun bir sistem olduğunu kaydetti. Kalite çalışmalarında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin az yapılabilen bir işi yapabilir duruma geldiğini anlatan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitemiz kalite süreçlerinde Türkiye Yükseköğretiminin odağı durumuna geldiğini belirtti.

REKTÖR KARAKAYA: “BİZ KALİTELİ BİR İŞ YAPTIK, SONUCU DEĞİŞTİRDİK VE SÜREÇTEN

MEMNUNUZ”

İnsan yetiştirmenin en zor görev olduğunu vurgulayan Rektör Karakaya, konuşmasına şöyle devam etti:

“İnsan dediğimiz varlık bütün problemleri kendinde ve bütün çözümleri yine kendinde olan varlıktır. Çünkü sonsuz bir düşünme niteliğine sahip tek varlık insandır. O zaman bu hazineyi işlemek lazım.” Üniversitelerde BKYS ile insan yetiştirmenin planlı ve donanımlı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyen Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitemizin yerli yazılımı olan BKYS’nin 4 üniversite tarafından kullanıldığını ve bu üniversitelerde bir kalite güvence sistemi olarak uygulanmaya başlandığını dile getirdi. Önceliklerinin her zaman öğrenciler olduğunu vurgulayan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, “Mezun olan öğrencilerimiz yükseköğretimden sonra hayata daha iyi tutunuyorsa ‘Evet biz kaliteli bir

iş yaptık, sonucu değiştirdik ve süreçten memnunuz.’ demektir.” dedi.

REKTÖR KARAKAYA: “ÖNEMLİ OLAN ZİRVEYE ULAŞMAK DEĞİL ZİRVEDE KALMAKTIR”

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin hedeflediği birçok aşamayı emin adımlarla geçtiğini ve zirveye ulaştığını anlatan Rektör Karakaya, önemli olanın zirveye ulaşmak değil zirvede

kalmak olduğunu kaydetti.

Kalite süreçlerinin kişilerce uygulandığı, kurumlarda alışkanlık halini aldığı ve sürdürülebilirliğe dönüştüğünde zirvede kalmanın da mümkün olduğunu ifade eden Prof. Dr. Vatan Karakaya, “Bugüne kadar iyiye giden süreçleri tamamladık, bundan sonraki hedefimiz sürdürülebilirliğe ve iyinin daha iyisini yapmaya talibiz.” dedi.

Üniversitemizde kaliteyi kurum kültürü haline getirmek için de çaba gösterdiklerini söyleyen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, konuşmasına şöyle devam etti: “Kalite kültürünün oluşabilmesi için bir kurumda en az 25 yıl uygulanması gerekiyor. 25 yıl kadar bu istikrar devam ederse artık Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde kalite kurum kültürü haline gelmiş demektir. Bugünden geleceğe kaliteyi bir kültür mirası olarak bırakmak için önce bu sistemleri kendi yaşantımızda bir kültüre dönüştürmeye gayret göstermeliyiz.”

REKTÖR KARAKAYA: “AHİLİK ANLAYIŞINI YENİDEN HAYATA GEÇİRMELİYİZ”

Rektör Karakaya Üniversite ve ilimizin gelişimi için bürokratlarla buluştu Rektör Karakaya Üniversite ve ilimizin gelişimi için bürokratlarla buluştu

Kaliteyi günümüzün Ahilik uygulaması olarak gördüğünü her zaman dile getiren Rektör Karakaya, Ahi Evran-ı Veli’nin ismi ile müsemma üniversitemizde kaliteyi Ahilik anlayışı

olarak yeniden insan üzerinde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ahiliğin aynı zamanda bir iyilik ve dürüstlük hareketi olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Vatan Karakaya,  konuşmasına şöyle devam etti:

“İyilik hiçbir zaman maddi bir varlık değildir, insanidir. Bu yüzden asla tarih olmaz. Ahilik bu yüzden hayatımızda olmalı ve yaşanmaya devam etmelidir.”

Konuşmasının sonunda kalite süreçlerinde aynı gayretli ve özenli çalışmanın devam

edeceğini vurgulayan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, süreçte emeği olan

ve kaliteyi bugüne taşıyan herkese teşekkür ederek toplantının verimli geçmesi temennisinde

bulundu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın konuşmasının ardından toplantı, birim temsilcilerinin YGG Raporlarını sunmaları ile devam etti. (HABER MERKEZİ)