Tükenmişlik sendromunun tüm dünyaya yayılan geniş sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler sonucunda ortaya çıktığı düşünülüyor. Sendromun psikolojik, fiziksel ve davranışsal belirtileri olduğunu ve yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirten Klinik Psikolog Eslem Fulya Ekşi, tükenmişlik sendromunun bireysel bir süreç olmasıyla birlikte zaman içerisinde kişinin aile, iş ve sosyal yaşam alanları üzerinde de etkisinin oluşabileceğini söylüyor.

Tükenmişlik sendromu bireyin normal şartlarda kariyerinden, arkadaşlıklarından veya aile ilişkilerinden aldığı keyfi ve başarı duygusunu azaltan zihinsel ve fiziksel bir tükenme durumu olarak adlandırılıyor. Tükenmişlik sendromunun bir anda ortaya çıkmadığını tam tersine yavaş yavaş ilerlediğini belirten Moodist Hastanesi’nden Klinik Psikolog Eslem Fulya Ekşi, “Tükenmişlik sendromu yaşayan bireylerde belirgin isteksizlik, yoğun uyku ihtiyacı, sürekli yorgunluk hali gözlenebilir. Tüm bunlara ek olarak tükenmişlik sendromu yaşayan bireyler gün geçtikçe eleştirel yaklaşımları kabullenmekte zorlanabilir, tahammül seviyeleri azalabilir, çok kolay öfkelenebilirler. Tükenmişlik sendromunun belirtilerini davranışsal, psikolojik ve fiziksel olarak ayırabiliriz. Belirtiler ortaya çıktıktan sonra zaman geçmeden önlem alınması faydalı olacaktır” diyor.

Klinik Psikolog Eslem Fulya Ekşi Tükenmişlik Sendromu belirtilerini şu şekilde sıralıyor:

DAVRANIŞSAL BELİRTİLER

1. Çabuk unutma

2. Kendini başarısız hissetme

3. Aile içi problemler

4. Odaklanma zorlukları

5. Aniden sinirlenme ve öfke patlamaları

6. Sık sık ağlama

7. Yalnız kalmak isteme

8. Alınganlık

FİZİKSEL BELİRTİLER

1. Yorgunluk

2. Bitkinlik

3. Baş ağrısı

4. Uyuşukluk

5. Uyku ve iştahta bozulma

6. Enfeksiyonlara karşı direncin azalması

7. Dirençli soğuk algınlıkları

8. Solunum yolu rahatsızlıkları ve nefes darlığı

9. Vücut ağrıları

10. Mide-bağırsak hastalıkları

11. Yüksek tansiyon

12. Yüksek kolesterol

13. Kas gerilmeleri

Kırşehir’de araç sayısı 81 bine yaklaştı Kırşehir’de araç sayısı 81 bine yaklaştı

14. Kalp çarpıntısı ve cilt hastalıkları

PSİKOLOJİK BELİRTİLER

1. Mutsuzluk

2. Başarısızlık hissi

3. Öfke

4. Örgütsel bağlılık ve aidiyette azalma

5. Suçlayıcılık

6. Tahammülsüzlük

7. Engellenmişlik

8. Yeterince takdir edilmediği duygusu

9. Aşırı şüphecilik

10. Kaygı

11. Huzursuzluk

12. Kendini soyutlanmış̧ hissetme

13.  Zihin karışıklığı ve yetersizlik duygusu

“PERFORMANS DÜŞÜYOR”

Klinik Psikolog Eslem Fulya Ekşi, tükenmişlik sendromunun performans düşüklüğüne ve yapılan işin niteliğine yansıdığını söylüyor. Ekşi şöyle devam ediyor:

“Bu durum kişinin motivasyonunu etkileyerek kendini başarısız hissetmesine neden olabilir. Tükenmişlik sendromu ilerledikçe kişinin birçok alandaki işlevselliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum beraberinde kaygı bozuklukları, madde kullanım bozuklukları, depresyon gibi diğer psikiyatrik hastalıkları beraberinde getirebilir. Bu nedenle tükenmiş hissettiğinizde ilk adımınız mutlaka hem yaşamınızı yeniden düzenleyebilmeye hem de tükenmişliğin yarattığı psikolojik sorunlarla başa çıkabilmeye dönük bir uzmandan yardım almak olmalıdır.” (HABER MERKEZİ)

Editör: İlknur öncü