Kırşehirli Çevreciler Sempozyumu Sonuç Bildirgesi:

 “TOPRAĞIN ÜSTÜ ALTINDAN DEĞERLİ”

 Sonuç Bildirgesi: “Kırşehir’in su havzasından dolayı siyanürün Kırşehir’i tehdit edeceğinin bilinmesi gerekir”

 

                Kırşehir’deki bir grup çevreci “Toprağın Üstü, altından değerli” adıyla bir sempozyum gerçekleştirdiler.

Türkiye havacılık alanındaki yatırımlarının meyvesini topluyor Türkiye havacılık alanındaki yatırımlarının meyvesini topluyor

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile birlikte bazı belediye başkanları, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşların başkan ve temsilcileri ile gönüllü çevreciler 6 Mart 2024 Çarşamba günü Kırşehir’de, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde bir araya geldiler.

“Çevreciler Sempozyumu”nun ardından açıklanan Sonuç Bildirgesi’nde şu ifadelere yer verildi:

“Bizler, 6 Mart 2024 Çarşamba günü Kırşehir’de, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen “Toğrağın Üstü, ‘Altından’ Değerli. Kırşehir İliç Olmayacak. ‘Altıncı’ Şirketler istemiyoruz.” temalı sempozyuma katılan kişi ve kuruluşlar olarak diyoruz ki;

“Altın madenlerinin yapılma sürecinde ve sonrasında doğaya verdiği zararları bilimsel olarak da kanıtlanmış bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Ağaçlık-ormanlık alanların madenciliğe açan yönetmeliğin ise hiçbir kabul edilebilir bir yanı yoktur. Ağaçların yok edilmesi Doğanın yok edilmesi; Doğanın yok edilmesiyse Dünyanın ve insanlığın yok edilmesidir. Her aşaması doğaya ve insana büyük zararlar veren altın madenciliği kapitalist üretim ve kâr hırsının bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Altın arama çalışmaları sırasında yapılan sondajlar ve bu çalışmaların sonucundaki doğal tahribatla, binlerce hektarlık topraklar sıyrılarak adeta doğal bir katliama yol açıyor. Yine madencilik sırasında yapılan dinamitli patlatma ve siyanürlü su vasıtasıyla yapılan altın ayırma işlemiyle de doğanın ve insanın zehirlenmesinin önü açılıyor.

“Şubat ayında Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında büyük bir toprak kayması meydana geldi ve yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldı. 9 canımız ise toprak altında kaldı. Yaşanan bu vahim olay bile şu ana kadar söylediklerimizin doğruluğunu gösteriyor.

“Bilindiği üzere madencilikte önce toprak içinde bulunan değerli metal miktarı belirlenir. Bu işleme altın arama denir. Arama için yüzlerce noktada sondajlar açılarak örnekler alınır. Bu sondajlar da ormanların ve meraların ilk yaralarıdır. Açılan yollar daha ilk aşamada binlerce ağacın kesilmesine neden olur. Ormanlar ve verimli arazilerimiz yavaşça parçalanır.  Bu işlemlerin ardından ise projelendirme süreci başlar. Projelendirme aşamasında orman alanları, tarım arazileri, meralar ve su kaynaklarının kullanım izni o bölgede yaşayan insanlarımızın hayatları ve hayatta kalma uğraşları hiçe sayılarak madenlere devredilir.

                “Altın madeni toprakta sim halinde dağınık olarak bulunduğu için kârlı bir işletme için binlerce hektarlık alana ihtiyaç duyulur ve bu işletmeler doğayı adeta kemirerek yok ederler.

                “Bu nedenle insandan, doğadan ve doğal yaşamın geleceğinden yana olan herkesin bu vahşi kapitalist girişimlerin karşısında olması gerekir.

                “Kırşehir’in su havzasından dolayı siyanürün Kırşehir’i tehdit edeceğinin bilinmesi gerekir. Hayvancılığın, doğanın ve tarımım yok olmaması için; Boztepe’nin, Kırşehir’in ve Bölgemizin gelecekte bu sorunları yaşamaması için sularımızın zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz.

                “Maden aramayla ve çevreye vereceği zararlarla ilgili gerçekleştirilen Sempozyuma katılanlar ve Sonuç Bildirgesine imza veren aşağıdaki siyasi partiler, STK’lar, Meslek Odaları, Sendikalar, Dernekler ve kişiler olarak bundan sonraki hukuki ve yasal süreçlerin takipçisi olacak; topraklarımıza sahip çıkacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.

SEMPOZYUMA KATILANLAR:

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Boztepe Belediye Başkanı

Hüseyin Takan,  TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB Hukuk Müşaviri Ekin Öztürk Yılmaz, CHP Kırşehir İl Başkanı Şeref Baran Genç, Sol Parti Kırşehir İl Başkanı

Şakir Şenol,  Zafer Partisi Kırşehir İl Başkanı Mustafa Kılıç, Emek Partisi Kırşehir İl Başkanı

Bünyamin Gök, Kırşehir Kent Konseyi Ömer Duran, Sol Parti Niyazi Şekertürk, Zafer Partisi Boztepe İlçe Başkanı Ahmet Fidan, Eğitim Sen Kırşehir Şubesi Başkanı Özdemir Beyhan,

ÇYDD Kırşehir Şubesi Başkanı Adalet Dağıstan, Musa Hangül, Sinan Arslan, Mimarlar Odası Temsilcisi Mehmet Kurt, Emek Partisi Özdemir Lafçı, Körpınar Köyü Murat Özbek,

ÇYDD Hüseyin Adıbelli, Vahit Çavdar, Osman Baltacı, Ali Atik, Ali Durgun, Veysel Altaş, Şair İbrahim Özdemir, Muammer Çiftçi, Sıttık Turgut, Kütük Karabudak, Mustafa Savran,

DKMP (Doğa Koruma) Taşkın Kırgezen, DKMP (Doğa Koruma) Onur İnce, Solmaz Karabulut, Körpınar köyü Hasan Pınar,  Emin Uğur, Mustafa Arslan, İbrahim Yüeckaya, Mehmet Ali Sucu, Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, Metin Turan, Yılmaz Zengin, Serkan Taburoğlu, Ahmet Duran, Mustafa Yıldız, Fatma Eroğlu, Ali Osman Özkaya, Murat Kaygusuz, Tuncer Yılmaz, Ertuğrul Var, Soner Şekertürk (Tüm Yerel Sen), Şeref Yılmaz, Mehmet Cihan Zengin, Bayram Altuntaş, Sariye K. Özdoğan (Orman İşletme Müdürlüğü), Vedat Kahraman, Cevdet Ülker, Süleyman Aksoy,  Ünsal Dinçer, Yüksel Şenol (Sol Parti), Gurbet Erol, Cemalaettin Yanık (Maden İş), Mehmet Demirkalp (Emekliler Derneği), Hüseyin Altunsaray, Fulya Ardıç (Eğitim Sen), Tuğrul Ardıç, Hüsamettin Bayrak,

Halil Bağdat, Aşağı (Homurlu Köyü), Kadir İri (Aşağı Homurlu Köyü), Necdet Işıklı, Emin Salman (Emekliler Derneği), Şaban Yılmaz, Tekin Tekten.

SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRİSİ İMZACILARI

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Boztepe Belediye Başkanı Hüseyin Takan, CHP Kırşehir İl Başkanı Şeref Baran Genç, Sol Parti Kırşehir İl Başkanı Şakir Şenol,

Emek Partisi Kırşehir İl Başkanı Bünyamin Gök, Zafer Partisi Kırşehir İl Başkanı Mustafa Kılıç, Eğitim Sen Kırşehir Şubesi Başkanı Özdemir Beyhan,  Emin Salman, Yüksel Şenol (Sol Parti), Osman Baltacı (Alternatif Yaşam Kooperatifi Girişimi) Muammer Çiftçi, Yılmaz Zengin, Metin Turan, Emin Uğur, TEMAD Başkanı Ali Osman Özkaya, Sıttık Turgut, Serdar Karamusaoğlu (DİSK Kırşehir) Tuncer Yılmaz (Çimeli Köyü), Ahmet Fidan, Şeref Yılmaz, Fevzi Akkuş (SMMM), Ömer Duran, Hüseyin Altunsaray, T. Fulya Ardıç Ekiz, Adalet Dağıstan, Ertuğrul Var, Ali Atik, Solmaz Karabulut, Musa Hangül, Özdemir Lafçı, Gurbet Erul, Tekin Tekten, Mehmet Ali Yılmaz, Vedat Kahraman, Cevdet Ülker, Süleyman Aksoy, Niyazi Şekertürk. (HABER: İLKNUR ÖNCÜ)