Kırşehir’de Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı Kırşehir’de Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı

Toprak Mahsulleri Ofisi Kırşehir Başmüdürlüğü ve bağlı işyerlerinin (Kaman-Mucur-Hacıbektaş Ajans Amirlikleri ile açılacak ekipler dahil),Aksaray Başmüdürlüğü ve bağlı işyerlerinin 2023 yılına ait yükleme boşaltma hizmet alımı ihalesi “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında 25 inci Maddesi Açık Eksiltme Usulü gereğince Ahi Evran Mah. Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı No:80 Merkez/KIRŞEHİR adresindeki Başmüdürlüğümüz hizmet binasında yapılacaktır.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi"ilan.gov.tr'de yer alıyor Ayrıntılı bilgi için tıklayınız