T.C.
MUCUR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/229 Esas

DAVALI :EMİNE ÜNLÜ 28910079084
İLAN
Davacı tarafından açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün tebliğ edilebilir bir adresinizin bulunmadığı gerekçesi ile tebligat talebi yerine getirilememiştir. Bu sebeple tarafınıza dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma günü olan 24/10/2023 günü saat:09:45 da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, dava dilekçesine karşı ,dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz ilk itirazlarınızı ancak cevap dilekçesi ile ileri sürebileceğiniz varsa delillerinizi cevap dilekçesi ile bildirmeniz ya da başka yerden getirilmesi gereken deliller için gerekli açıklamaları yapmanız , süresinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde davacı yanca iddia olunan vakıaları inkar etmiş sayılacağınız , iddia ve savunmaların ancak dilekçeler aşamasında değiştirilip genişletilebilineceği hususu tebliğ ve ihtar olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01906334