T.C.

KIRŞEHİR 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/65

KARAR NO : 2023/430 İ L A NMahkememizce yapılan yargılama neticesinde 18/07/2023 tarihli karar ile Sanık Aid ve Sabha Cevheri oğlu 05/01/1995 Brigi doğumlu Hüseyin ELİSA hakkında Bir Yabancıyı Ülkeye Sokma ve yer ve imkan sağlama suçundan yapılan yargılama neticesinde TCK nun 79/1-a, 62/1 maddeleri uygulanarak neticeten 6 YIL 3 AY HAPİS ve 25000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Tüm araştırmalara rağmen sanığın adresinin tespit edilememesi nedeniyle verilen kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup en son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmak üzere tebliğden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01903999