T.C.
               KIRŞEHİR
4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ


Esas    No:2020/631
Karar No:2024/335


            İLAN
                       KARAR ÖZETİ

Kırşehir 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 25/04/2024 tarih ve 2020/631 Esas, 2023/616 Karar sayılı ilamı ile sanık İbrahim NAES hakkında "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan mahkumiyet kararı verilmiş, ancak tüm aramalara rağmen bulunmayan ve adresi meçhul olduğundan kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince sanığa tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.25/06/2024


Yazı İşleri Müdürü                         Hakim 267543
         128167                                                                    
                  

#ilangovtr Basın No ILN02051943