Kırşehir'deki kurum ve kuruluşların amirleri AFAD İl Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda bir araya gelerek TAMP ve yapılan iş birlikleri değerlendirildi.

         Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek amacıyla Kırşehir İl AFAD Müdürlüğü toplantı salonunda TAMP planındaki destek çözüm ortağı kurum/kuruluşların temsilcileri ile bir araya gelindi.

Çalışan emekliler de 5 bin TL ikramiye alacak Çalışan emekliler de 5 bin TL ikramiye alacak

(HABER MERKEZİ)