SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN DÜŞÜK OLDUĞU YERLEŞİM YERLERİNDEKİ VATANDAŞLARIMIZIN PSİKOSOSYAL, SOSYOKÜLTÜREL, MESLEKİ VE KİŞİSEL YÖNDEN GELİŞİMLERİNİN VE TOPLUMSAL ENTEGRASYONLARININ SAĞLANMASI AMACI İLE FAALİYET GÖSTERECEK OLAN AİLE DESTEK MERKEZİNDE (ADEM) ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE PROJE KAPSAMINDA SUSURLUK KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA 1 PERSONEL ALINACAKTIR.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi"ilan.gov.tr'de yer alıyor Ayrıntılı bilgi için tıklayınız