T.C.
MUCUR
SULH HUKUK MAHKEMESİ


Sayı    : 2023/365 Esas                                                                                           22/05/2024
Konu    : MUZAFFER KOLUKIRIK


İLAN

Davacı tarafından açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün tebliğ edilebilir bir adresinizin bulunmadığı gerekçesi ile tebligat talebi yerine getirilememiştir. Bu sebeple tarafınıza dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma günü olan 10/09/2024 günü saat: 10:05 de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, dava dilekçesine karşı ,dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz ilk itirazlarınızı ancak cevap dilekçesi ile ileri sürebileceğiniz varsa delillerinizi cevap dilekçesi ile bildirmeniz ya da başka yerden getirilmesi gereken deliller için gerekli açıklamaları yapmanız , süresinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde davacı yanca iddia olunan vakıaları inkar etmiş sayılacağınız , iddia ve savunmaların ancak dilekçeler aşamasında değiştirilip genişletilebilineceği hususu tebliğ ve ihtar olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02039172