Örnek No:55*
T.C.
KIRŞEHİR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/64 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 
    Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/64 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
 1 NO'LU TAŞINMAZIN
 Özellikleri     : Kırşehir,Merkez,Yenice Mahallesi 1404 ada 2 parsel sayılı 337,00 m2 tek katlı bodrumlu kargir ev nitelikli taşınmaz, taşınmaz üzerinde zemin oturumu 107,00 m2, kısmi bodrumlu toplam alanı 140,00 m2 alana sahip konut bulunmaktadır. Taşınmaz deprem yönetmeliğine uygun değildir, Ayrık nizam 3 kata müsadeli konut alanında kalmaktadır. 
 Kıymeti     : 650.000,00 TL        KDV Oranı: %10      Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir 
Artırma Bilgileri 
 
1.Artırma
 Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 10:00-Bitiş Tarih ve Saati: 28/02/2024 - 10:00
 
2.Artırma
 Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 10:00-Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2024 - 10:00


23/10/2023
 
 
Barış ÇÖL
Satış Memuru
101918
 e-imza


(İİK m.114 ve m.126)                    
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01916280