S.S. Kırşehir Galericiler Sitesi Toplu

İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanlığı’ndan

KONGRE İLANI

 

Kooperatifimizin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 18 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 12.00’de Kındam Mahallesi, Galericiler Sitesi 1792. Sokak No. 3 - Kırşehir adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 27 Mayıs 2023 Perşembe günü aynı saat ve yerde yapılacaktır.

Sayın üyelerimize önemli duyurulur.

YÖNETİM KURULU          

GÜNDEM:                                                     

1. Açılış ve yoklama.

2. Başkanlık divanının oluşturulması ve tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi.

3. Yönetim ve denetim kurulları tarafından verilen raporların okunması, müzakere edilerek karara bağlanması.

4. Yönetim ve denetim kurullarının ibraı edilmesi.

5. Kooperatifimizin ortağı olduğu 3104 ada, 8 ve 9 parsellerde bulunan arsaların durumunun görüşülerek karar verilmesi.

6. Dilek ve temenniler, kapanış.

#ilangovtr Basın No ILN01814761