S.S. 995 SAYILI KIRŞEHİR

YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA DAVET

 

            Kooperatifimizin Olağanüstü Genel Kurulu 14/06/2023 Çarşamba günü saat 10:30’ da Ahi Evran Mahallesi, Şehit Polis Köksal Demirci Caddesi, Selçuk Apartmanı No:5/A Kırşehir  adresinde  aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

            Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, (genel kurula katılma hakkı olan ortakların en az yarısından bir fazlası katılmadığı takdirde)  ikinci toplantı 22/06/2023 Perşembe günü aynı adres ve aynı saatte yapılacaktır. (İkinci toplantıda Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin 32. maddesinde belirtilen çoğunluk aranacaktır.)

            Ayrıca, Genel Kurula katılma  hakkı olan ortaklara ait ortaklar listesi de Kooperatifimizde asılı olup, bizzat müracaat ile öğrenilebilecektir.

            Bütün Ortaklarımıza duyurulur.

            Not: Ortaklarımızın T.C. Kimlik  Kartını yanlarında bulundurmaları önemle rica olunur.      

                                                                                                         

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1- Yoklama, açılış ve divan teşekkülü (Bir başkan, iki katip)

2- Atatürk, Aziz Şehitlerimiz ve Rahmete kavuşan Kooperatifçilerimiz için saygı duruşu     ve İstiklal Marşımızın okunması,

3- Divan Başkanlığına, toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,

4- 01 Şubat 2022 tarih 31737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatif ve Üst  Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik uyarınca, 2022/2023 (01.08.2022-31.07.2023) iş yılı ve 2023/2024 (01.08.2023-31.07.2024) iş yılında denetlemeyi yapacak dış denetçinin seçilmesi,

5- Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinde, Bakanlık Makamının 22.11.2022 tarih ve 80258741 sayılı onayları ile yapılan değişikliklerin, Genel Kurulun bilgisine sunulması,

6- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

      

#ilangovtr Basın No ILN01823533